biznis_klijenti

BANKARSKA GARANCIJA

Bankarska garancija je instrument osiguranja urednog izvršenja obaveza iz ugovornog odnosa, odnosno zaštita od rizika neizvršenja tih obaveza.

U cilju obezbjeđenja plaćanja i izvršenja ugovorenih obaveza, Banka će na zahtjev klijenta izdati određenu vrstu garancije, kojom preuzima neopozivu obavezu da plati određeni iznos novca korisniku garancije, ukoliko klijent ne izvrši ugovorenu obavezu. Na taj način Banka svoje klijente čini sigurnim i konkurentnim na tržištu.

Namijenjena je:

Pravnim licima bez obzira na tip registracije, koji imaju otvoren račun u ProCredit Bank.

Fizičkim licima koja ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su državljani BiH, sa stalnim boravkom u BiH
 • da imaju stabilne prihode najmanje 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za bankarsku garanciju
 • da osiguraju bankarsku garanciju sa depozitom 100%

VRSTE BANKARSKIH GARANCIJA KOJE NUDIMO:

Za pravna lica

Našim klijentima koji se bave uvozom robe, ugovaraju avansno plaćanje, učestvuju na tenderima, bave se izvođenjem radova, ili imaju obavezu plaćanja indirektnih poreza (uvozno izvoznih dažbina, akciza i sl.) nudimo slijedeće vrste garancija:

 • Plative garancije – garancije za osiguranje plaćanja
 • Avansne garancije
 • Carinske garancije
 • Tenderske garancije
 • Garancije za dobro izvršenje posla
 • Garancije za garantni rok

Za fizička lica

 • Carinske garancije
 • Tenderske garancije
probanking
zone-24-7_logo100
online_zahtjevi_new