biznis_klijenti

InnovFin program finansiranja inovativnih projekata

Europski investicioni fond (EIF) i ProCredit grupacija su u januaru ove godine u Frankfurtu potpisali sporazum kojim će povećati kreditiranje inovativnih malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i malih preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom kroz InnovFin – EU finansijski fond za inovatore, u sklopu inicijative koju podržava Evropska komisija.

Novi sporazum omogućava ProCredit grupaciji da finansira inovativna preduzeća iz ukupnog budžeta od 250 miliona evra, preko ProCredit banaka u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji. Prednost za ove banke leži u mogućnosti korištenja garancije, koju im obezbeđuje EIF, a koju podržava Horizont 2020 – Okvirni program EU za istraživanje i inovacije. Ovo je prvi sveobuhvatni garantni potpis InnovFin SME-a, koji pokriva ove države i omogućava pomenutim ProCredit bankama da ponude inovativnim preduzećima dodatno kreditiranje tako što će smanjiti zahtjev za kolateralima bez prenošenja troškova povećanog rizika na klijenta.

Šta je InnovFin i kome je namijenjen?

 • Kroz InnovFin program ProCredit banka, kao jedina banka na tržištu koja ima ovakvu vrstu garancije, stimuliše inovativne ideje svojih klijenata i omogućava povećanje njihove konkurentnosti
 • Inicijativa je zamišljena da olakša pristup finansiranju inovativnih projekata
 • Usmjeren je ka malim i srednjim preduzećima kao i malim preduzećima srednje trzišne kapitalizacije do 500 zaposlenih
 • InnovFin program je prvenstveno namjenjen preduzećima iz razvojno orijentisanih i inovativnih delatnosti, kompanijama koje ulažu u nove savremene tehnologije, energetsku efikasnost i prate trendove na tržištu u cilju unaprijeđenja svog poslovanja
 • Pod inovacijom se podrazumijeva investicija koja je nova za kompaniju i koja doprinosi njenoj modernizaciji a u skladu je sa predefinisanim kriterijima EIF-a

Šta InnovFin garancijski fond znači za naše klijente:

 • Kroz InnovFin program ProCredit banka, kao jedina banka na tržištu koja ima ovakvu vrstu garancije, stimuliše inovativne ideje svojih klijenata i omogućava povećanje njihove konkurentnosti
 • Smanjen zahtjev za sredstvima obezbjeđenja
 • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne kredite

Kriteriji koje klijenti treba da ispune kako bi podnijeli zahtjev za InnovFin garancijski fond su:

 • Finansiranje inovativnih projekata
 • Minimalan iznos kredita je 25.000 €, maksimalan pojedinačni iznos za klijenta je 7,5 miliona €
 • Krediti mogu da budu investicioni, revolving ili za obrtna sredstva
 • Minimalna ročnost je 12 mjeseci, maksimalna ročnost je 10 godina

 

Više informacija o InnovFin programu saznajte od Vašeg Savjetnika za klijente

ili nas pozovite na 033 250 950.

probanking
zone-24-7_logo100
online_zahtjevi_new