biznis_klijenti

OKVIRNI KREDITI

Ugovor o okvirnom kreditu je sporazum Banke i klijenta kojim se definiše maksimalna zaduženost klijenta u Banci za određeni vremenski period.
Okvirni kredit može sadržavati sve vrste kredita za pravna lica koje Banka nudi, te garancije i akreditive.

Obezbjeđenje koje se odnosi na okvirni kredit se registruje samo jednom i time se smanjuju troškovi za pojedinačne plasmane!
Okvirni kredit je namijenjen je za ponovljene i nove klijente za koje finansijska analiza pokazuje da postoji ili će postojati potreba za različitim vrstama kreditnih usluga u određenom periodu

PREDNOSTI OKVIRNOG KREDITA:

  • Fleksibilnost u upotrebi
  • Brzina u procesu obrade zahtjeva, s obzirom da se odluka u okviru limita okvirnog ugovora može donijeti u kratkom vremenskom periodu
  • Reduciranje troškova – kolateral se registruje samo jednom
probanking
zone-24-7_logo100
online_zahtjevi_new