Eko rječnik

Home / Eko rječnik

Split sistemi predstavljaju vrstu sistema klima uređaja koji se sastoje od unutrašnje jedinice (isparivač) i vanjske jedinice (kondenzator).

Sistem centralnog grijanja proizvodi toplotu (topla voda) u jednoj centranog tački (kotao) i prenosi je cijevima i radijatorima u više soba zgrade ili prostorija. Najbolja temperatura za svaku sobu se može regulisati termostatima. Ovim se potrebe za grijanjem optimiziraju i smanjuju troškovi energije tokom godine.

Kompaktna fluorescentna sijalica (CFL), je također poznata kao sijalica za štednju energije, je vrsta fluorescentne sijalice koja troši 80% manje električne energije od konvencionalne sijalice za istu količinu svjetla.

Rashlađivači su komponente koje se obično koriste u centralnom klimatizacijskom sistemu. Njegova funkcija je da hladi rashladnu tekućinu (uglavnom vodu) koja se dovodi do krajnjih uređaja i hladi zrak u određenim prostorima.

CNC mašinama se upravlja pomoću kompjutera i  potpuno su  automatizirane. Programom se utvrđuje proces rada i finalni proizvod.

CNC mašine su produktivnije i unapređuju kvalitet finalnog proizvoda, što vodi ka smanjenju energetskih troškova, boljim cijenama proizvoda i većoj profitabilnosti po proizvedenoj jedinici. Uobičajeni tipovi CNC mašina su mašina za tokarenje, bušenje, lasersko rezanje, presovanje, itd. koje se mogu naći u djelatnostima obrade metala, plastike ili drveta.

Energetska efikasnost se može definisati kao smanjenje energije koja se koristi za dobijanje određene količine roba i usluga, ili određenog nivoa komfora. Također može predstavljati i povećanje nivoa produktivnosti ili  komfora održavanjem ili blagim povećanjem količine energije potrebne za te namjene.

Mašina za proizvodnju namještaja pomoću koje se vrši prekrivanje ili spajanje  ploča od iverice, panel ploča ili sličnih ploča od drveta pomoću materijala za oblaganje rubova poput PVC, akrila ili melamin, itd.

EPS je materijal koji se obično koristi za termičku izolaciju u zgradama. To je vrsta polistirena (poznata kao stiropor).

Indikator koji pokazuje omjer između rashladne snage (u vatima) i potrošnje električne energije(u vatima) uređaja za zamrzavanje i hlađenje.

Što je viši EER, to je oprema za zamrzavanje efikasnija.

Primjer: Ako je klima uređaj normiran na 3.500 vati a troši 1.000 vati električne energije po satu, njegov EER je 3.5

Većina novih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina danas ima certifikate o emisiji određenih gasova i čestica poput čađi, ugljičnog monoksida, dušikovog oksida, itd. Vozila koja posjeduju ove certifikate obično proizvode manje zagađivača a troše manje goriva od onih vozila koja nemaju certifikat.

Najpoznatiji certifikati su:

  • EURO certifikat: obavezan u Evropskoj uniji
  • RAZRED II: obavezan u SAD

Energetska revizija je pregled i analiza protoka energije i korištenja energije u zgradi, obradi ili kompaniji. Krajnji cilj energetske revizije je postići optimalnu potrošnju energije bez negativnog učinka na proizvodnju. Na primjer energetskom revizijom mogu se utvrditi ekonomičniji načini da se smanje energetski gubici i ostvare energetske uštede.

Energetske oznake pokazuju da li je uređaj energetski efikasniji u odnosu na slične uređaje. Ove oznake se mogu naći na uredskoj opremi, potrošačkoj elektronici i uređajima.

Najpoznatiji primjeri su:

  • Energetske klase: obavezna energetska oznaka u EU. Energetska efikasnost opreme se svrstava u klase  od A+++ (najefikasnija) do D (najneefikasnija).
  • Energy Star: Dobrovoljni certifikat za opremu proizvedenu u SAD. Ukoliko uređaj  nosi simbol Energy Star, obično je 30% efikasniji od konvencionalnog uređaja.

Pekarska oprema koja se sastoji od komore sa kontrolisanim nivoom vlažnosti i višim temperaturama unutar komore koje povećavaju aktivnost kvasca usljed čega dolazi do bržeg dizanja tijesta.

Toplotne pumpe su uređaji koje pokreću toplotu iz obnovljivog izvora toplote (tlo, voda ili zrak) u drugi prostor (zgrada),pomoću električne energije.

ISO 14001 je grupa međunarodnih standarda koja pruža  okvir koji pomaže organizacijama da kreiraju sistem za upravljanje okolišem. Konačno,  sistem za upravljanje okolišem ima za cilj da negativni učinak na okoliš svede na mimimum vlastiti, i da kontinuirano unapređuje vlastite rezultate u zaštiti okoliša.

LED-ovi su aplikacije rasvjete koje imaju mnoge prednosti nad konvencionalnim sijalicama, i to manju potrošnju energije, duži vijek trajanja, fizički izdržljivije, manje po veličini, i brže se isključuju.

Organska poljoprivredna proizvodnja ima za cilj da smanji štetan uticaj ljudi na okoliš. Organska poljoprivredna proizvodnja  obično obuhvata npr. smjenjivanje kultura, izbjegavanje sintetičkih pesticida, gnojiva ili antibiotika, izbjegavanje hormona ili dodataka hrani, zabrana genetski modifikovanih organizama, itd.

Fotonaponski solani paneli se obično sastoje od tankih čelija silikona koje direktno pretvaraju sunčevo svjetlo u električnu energiju pomoću fotoelektričnog efekta.

Mašina za obradu drveta koja se koristi za oblikovanje drveta (profila) pomoću posebnih rezača.

Ovi uređaji povećavaju faktor  snage (pomoću kojeg se mjeri pravilna upotreba električne energije u kompaniji) i smanjuju energetski gubici u kompanijama sa visokom potrošnjom energije. Ugradnjom ovog uređaja u električni sistem kompanije smanjuju se troškove električne energije a izbjegava plaćanje kazni zbog niskog faktora snage.

Obnovljiva energija dolazi iz prirodnih izvora energije i postoji u gotovo neograničenim količinama (npr. vjetar, sunčeva svjetlost, energija vodotokova, geotermalna energija ), ili se obnavljaju mnogo brže nego što se troše(npr. biomasa)

SWHS koristi sunčevu svjetlost za proizvodnju tople vode. Ovi sistemi imaju termički kolektor (koji se u većini slučajeva sastoji od ravne metalne ploče ili vakumiranih staklenih cijevi), cjevovoda i rezervoara za vodu.

Pogon promjenjive brzine (VSD-ovi) su uređaji koje kontrolišu i mijenjaju brzinu električnog motora regulisanjem količine energije koja ulazi u mašinu. Na ovaj način, VSD štedi energiju. VSD-ovi mogu biti pogodni za pumpe, muzilice, pokretne trake, ventilacione sisteme, pile, itd.