Obavještenje: Promjena vrijednosti EURIBOR-a

Na dan 31.10.2020. došlo je do primjene nove vrijednosti EURIBOR-a.


Nagradna igra "Sa ProCredit karticom dobijam više"

Objava rezultata prvog kruga nagradne igre „Sa ProCredit karticom dobijam više!“


Obavijest za klijente

Mjere olakšica u otplati kredita za građane i kompanije pogođene pojavom virusnog oboljena "COVID 19"