FATCA

Home / FATCA

ProCredit Bank d.d. Sarajevo i primjena FATCA propisa

FATCA (eng. Foreign Tax Compliance Act) je legislativa Sjedinjenih Američkih Država (USA) koja je u primjeni od 01.07.2014. godine i čini je skup propisa koji trebaju osigurati primjenu Zakona o izvršenju poreznih obaveza koji se odnose na račune u inostranim finansijskim institucijama (izvan USA).

Prihvatanjem FATCA propisa strane finansijske institucije (izvan USA) preuzele su obavezu da poreskim vlastima USA (IRS – eng. Internal Revenue Service) dostavljaju podatke o računima klijenata iz USA, odnosno onih klijenata koji imaju potvrđen USA status.

ProCredit Bank d.d. Sarajevo preuzela je obavezu postupanja prema FATCA propisima i registrovani smo kod U.S. IRS sa statusom: „Participating Financial Institution not covered by an IGA“, sa „Global Intermediary Identification Number“ – GIIN: IZE7QS.00003.ME.070.