fizicka_lica

KOMPLETNA BANKARSKA USLUGA

U poslovanju sa stanovništvom, cilj ProCredit Bank je da omogući sveobuhvatnu i kvalitetnu uslugu. Zato, u osnovi svega su jednostavne, razumljive vrste štednje, savremeni i efikasni vidovi novčanih transakcija i kreditni proizvodi kojima se rešavaju važna životna pitanja.

Cijenimo Vaše vrijeme i razumijemo Vaše potrebe za jednostavnim i efikasnim bankarskim uslugama. Pružamo usluge kroz davanje transparentnih informacija i najboljih savjeta tako da možete napraviti pravi izbor.

probanking
zone-24-7_logo100
online_zahtjevi_new

Preporučujemo

stednja

stambeni-krediti