fizicka_lica

KREDITI ZA RENOVIRANJE I ADAPTACIJU

Imajući u vidu Vaše potrebe i mogućnosti, ProCredit Bank Vam nudi kredite za renoviranje i adaptaciju, koji Vam omogućavaju uljepšavanje Vašeg doma.

Za primaoce redovnih mjesečnih prihoda preko ProCredit Bank mogućnost kreditiranja do 5.000 KM bez jemaca na period do 36 mjeseci!

Opis Uslovi
Iznos kredita od 2.000 KM do 20.000 KM
Rok otplate do 8 godina
Minimalna rata kredita 100 KM
Kamatna stopa Do 60 mjeseci – 6,5%
Preko 60 mjeseci šestomjesečni EURIBOR + 6,3%
Efektivna kamatna stopa* 7,24%
Naknada za obradu 1%
Kolateral U zavisnosti od iznosa i perioda:  zalog, depozit, hipoteka ili kombinacija navedenih vrsta kolaterala

*EKS obračunata na maksimalan iznos kredita uz  rok otplate od 60 mjeseci, pripadajuću kamatnu stopu  i maksimalnu naknadu za obradu

PRIMJER: Kredit za renoviranje

 5.000 KM 10.000 KM 15.000 KM 20.000 KM
24 mjeseci 222,93 445,87 668,80 891,74
36 mjeseci 153,46 306,91 460,37 613,82
60 mjeseci / 196,10 294,15 392,20
84 mjeseci / 149,64 224,46 299,28
96 mjeseci / 135,03 202,54 270,06

Vrijednosti iz tabele ne predstavljaju konačne uslove i služe u svrhu informisanja

probanking
zone-24-7_logo100
online_zahtjevi_new