fizicka_lica

KREDITI ZA RENOVIRANJE I ADAPTACIJU

Imajući u vidu Vaše potrebe i mogućnosti, ProCredit Bank Vam nudi kredite za renoviranje i adaptaciju, koji Vam omogućavaju uljepšavanje Vašeg doma.

Opis Uslovi
Iznos kredita od 10.000 KM do 20.000 KM
Rok otplate do 10 godina
Minimalna rata kredita 108 KM
Kamatna stopa p.a. 5,50 % – fiksna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa* 5,86 %
Naknada za obradu 0,5 % (max 500 KM)
Kolateral Zavisno od iznosa i roka kredita

*Efektivna kamatna stopa  je informativnog karaktera, obračunata na kredit u iznosu od 20.000 KM uz rok otplate 10 godina, pripadajuću kamatnu stopu, naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica te trošak ovjere administrativne zabrane.

Primjer: Kredit za renoviranje 

 10.000 KM 15.000 KM 17.000 KM 20.000 KM
3 godina 302,30 453,46
513,92 604,61
5 godina 191,36 287,05 325,32 382,73
10 godina 108,91 163,36 185,14 217,81

Vrijednosti iz tabele ne predstavljaju konačne uslove i služe u svrhu informisanja

Potrebna dokumentacija:

  • Ovjerena kopija lične karte dužnika, kopija lične karte sudužnika
  • Kopija prijave o mjestu prebivališta dužnika, sudužnika
  • Ovjerena saglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja za dužnika, sudužnika
  • Posljednja 3 izvoda sa računa dužnika,sudužnika; potvrde o plati ili platne liste
  • I ostala dokumentacija koja se odnosi na dogovoreno obezbjeđenje.
probanking
zone-24-7_logo100
online_zahtjevi_new