fizicka_lica 

STAMBENI KREDITI

Da li  razmišljate o useljenju u  vlastiti dom, možda želite da proširite svoju kuću ili stan ili, jednostavno, kupovinu vlastitog stambenog prostora smatrate investicijom? Želite da u svoj dom unesete svježinu i preuredite ga? ProCredit Bank Vam nudi rješenje:

Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju
Iznos kredita od 20.000 KM do 300.000 KM
Rok otplate do 20 godina
Kamatna stopa p.a. od 4,9 % – do 7 godina

od 4,7 % + šestomjesečni EURIBOR – preko 7 godina

Efektivna kamatna stopa* za Federaciju BiH 5,36%, za RS 5,49%
Naknadaza obradu kredita 0,5 % (max 500 KM)
Obezbjeđenje kredita Depozit, hipoteka ili kombinacija navedenih vrsta kolaterala

*EKS obračunata na kredit u iznosu od 100.000 KM uz rok otplate 7 godina, fiksnu kamatnu stopu. U obračun EKS na području Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko ulazi naknada za obradu kreditnog zahtjeva i troškove osiguranja hipoteke za cijelo vrijeme trajanja kredita. U izračun EKS na području RS, pored navedenih troškova ulaze još i trošakovi kupovine mjenica, trošakovi ovjere administrativne zabrane i troškovi vezani za realizaciju hipoteke.

Primjer: Stambeni kredit  

 30.000 KM 50.000 KM 70.000 KM 100.000 KM
5 godina 564,50 940,39 1.317,25 1.881,78
10 godina 314,17 523,61 733,06 1.047,22
15 godina / 389,12 544,70 778,24

Vrijednosti iz tabele ne predstavljaju konačne uslove i služe u svrhu informisanja

Potrebna dokumentacija:

  • Ovjerena kopija lične karte dužnika, kopija lične karte sudužnika
  • Kopija prijave o mjestu prebivališta dužnika, sudužnika
  • Ovjerena saglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja za dužnika, sudužnika
  • Posljednja 3 izvoda sa računa dužnika,sudužnika; potvrde o plati ili platne liste
  • I ostala dokumentacija koja se odnosi na dogovoreno obezbjeđenje
probanking
zone-24-7_logo100
online_zahtjevi_new