fizicka_lica

PAKET USLUGA ZA FIZIČKA LICA

PAKET USLUGA – je posebno koncipiran proizvod, čijim korištenjem Vam nudimo set bankarskih usluga uz mnogo povoljniju cijenu, u odnosu na pojedinačne cijene usluga van paketa. Paket obuhvata širok spektar bankarskih usluga koje dobijate potpisivanjem samo jednog ugovora.

Korisnik paketa može postati svako fizičko lice koje ima redovni mjesečni prihod preko računa ProCredit Bank.

ProCredit Bank Vam nudi četiri vrste paketa: ProBasic paket, ProClassic paket, ProExtra paket, ProMaxi paket. Svaki paket je pažljivo osmišljen i omogućava bržu i kvalitetniju realizaciju Vaših zahtjeva.

probanking
zone-24-7_logo100
online_zahtjevi_new