Najave: Promjena Cjenovnika za poslovanje sa fizičkim licima

Novi Cjenovnik usluga za poslovanje sa fizičkim licima stupa na snagu 09.07.2018. godine.


Promjena vrijednosti 3M i 6M EURIBORA


ProCredit Bank objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala

ProCredit Bank objavljuje poziv za isporuku kancelarijskog materijala. Rok za dostavu ponuda je 25. decembar 2017. godine do 15:00 h.


ProCredit Bank BiH donosi novi Cjenovnik usluga za poslovanje sa fizičkim licima

Obavještavamo Vas da je ProCredit Bank donijela novi Cjenovnik usluga za poslovanje sa fizičkim licima koji stupa na snagu 20.11.2017.


Promijena vrijednosti Euribora