Kredit po transakcijskom računu

Home / Kredit po transakcijskom računu

Jedinstvena usluga koja Vam omogućava da brzo odgovorite na kratkoročne izazove Vašeg biznisa.

 

Kredit po transakcijskom računu je namijenjen za kratkoročno premoštavanje jazova likvidnosti koji u pravilu nastaju zbog razlike u vremenu između Vaših redovnih priliva i redovnih odliva novca, odnosno vremenu naplate Vaših potraživanja i vremenu plaćanja Vaših kratkoročnih obaveza. Kredit po transakcijskom računu Vam pruža mogućnost da Vaše kratkoročne obaveze plaćate nesmetano u okviru sredstava koja su Vam odobrena.

 

Prednosti Kredita po transakcijskom računu:

  • Trenutna dostupnost sredstava
  • Brzo i jednostavno korištenje sredstava
  • Potpuna autonomija u upravljanju odobrenim sredstvima
  • Svaki priliv na Vaš transakcijski račun automatski smanjuje Vaš dug
  • Kamata se obračunava samo na prekoračeni iznos i to na dnevnoj osnovi

 

Više informacija o kreditu po tekućem računu saznajte od Vašeg Savjetnika za klijente ili nas pozovite na +387 33 250 950.