NENAMJENSKI KREDIT

Bez dodatnih
troškova APLICIRAJ


10k +
Zadovoljnih korisnika izvrsnih
bankarskih usluga

Fiksna
kamata

NKS 3,99%
EKS* 4,32%

Bez troškova osiguranja

Bez troškova obrade

Koliko bi otprilike
iznosila Vaša rata?

Otkrijte našu posebnu ponudu kredita, gdje
prilagođavamo rate po vašem ukusu.

Iznos 3 godine 5 godina 10 godina
10.000 KM 295,44 KM 186,67 KM 106,36 KM
20.000 KM 590,88 KM 373,34 KM 212,71 KM
30.000 KM 886,33 KM 559,20 KM 318,05 KM
40.000 KM 1.181,77 KM 745,54 KM 424,10 KM
50.000 KM 1.476,02 KM 931,92 KM 530,08 KM

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenski kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 50.000 KM i rok otplate kredita 36 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada vođenja tekućeg računa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, naknada za održavanje kredita, naknada za CKR izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije).

Iskoristite prednosti nenamjenskog kredita s fiksnom kamatnom stopom za svoje dugoročne planove poput putovanja, uređenja stana ili novog automobila, dostupne sada uz ProCredit Bank.

PROMAX PAKET

Pogodnosti otvaranja
ProMax paketa usluga

Tekući račun u KM i EUR valuti

Štedni račun u KM i EUR valuti

Debitna kartica

Mobilno i internet bankarstvo

Besplatne transakcije prema svim bankama unutar BiH

Besplatni prilivi iz inostranstva

3 besplatna podizanja stredstava na bankomatima svih banaka u zemlji (mjesečno)

Besplatno podizanje EUR na bankomatima ProCredit Bank

Saglasan sam da se moji lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane ProCredit Bank ili povezanih društava ProCredit grupe ili bilo kojeg društva angažovanog od strane ProCredit Bank, a koji se mogu nalaziti i izvan Bosne i Hercegovine, u svrhu korištenja usluga. Upoznat sam da u bilo kojem trenutku mogu uskratiti ovu saglasnost slanjem e-maila ili dopisa na kontakt adrese ProCredit Bank.*