Stručni saradnik za upravljanje rizicima

ProCredit Bank raspisuje konkurs za poziciju Stručni saradnik za Upravljanje rizicima. Molimo da Vaše pismo motivacije uz CV dostavite do 17. novembra 2019 godine.


ProCredit Bank je jedina njemačka banka u zemlji i pruža odlične usluge klijentima, malim i srednjim preduzećima, te stanovništvu koje želi štedjeti te koristiti elektronske kanale za obavljanje bankarskih transakcija. ProCredit Bank je razvoju orijentisana komercijalna banka koja u BiH posluje od 1997. godine. U svom poslovanju Banka stavlja fokus na odgovoran rad s privredom, pomno analizirajući poslovanje privrednika i pružajući usluge u skladu s njihovim potrebama.

 

Za  potrebe ProCredit Bank, raspisuje se konkurs za radno mjesto:

Stručni saradnik za upravljanje rizicima

 

Mjesto rada: Sarajevo

 

Dužnosti i odgovornosti: 

 • Poznavanje politika i procedure Banke i svih relevantnih zakona i eksternih propisa

 • Učestvuje u uspostavljanju okvira politika za upravljanje rizicima u skladu sa standardima grupacije i lokalnim propisima

 • Dobro razumijevanje internih kontrola i povezanih rizika

 • Osmišljavanje i provođenje odgovarajuće post kontrole dogovorenih radnji

 • Aktivno sačinjavanje izvještaja iz domena finansijskih rizika u saradnji sa Direktorom Odjela za upravljanje rizicima u skladu sa odgovarajućim politikama i procedurama koje definišu sve mjerljive i materijalne rizike kojima banka može biti/ili je izložena.

 • Učestvuje u sačinjavanju analize, praćenju i izvještavanju u procesu Internog procesa procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti (ICAAP i ILAAP)

 • Učestvuje u sačinjavanju analize, praćenju i izvještavanju svih materijalno značajnih rizika

 • Učestvuje u izradi Plana Oporavka banke

 • Sačinjavanje izvještaja o upravljanju operativnim rizikom, savjetovanje članova komiteta o aktualnim događajima u oblasti operativnog rizika i povezanim regulatornim pitanjima, te promovisanje aktivnosti na podizanju svijesti o operativnim rizicima u organizaciji.

 • Praćenje i ažuriranje unosa u Bazu podataka o rizičnim događajima

 • Osigurava odgovarajuću analizu i rangiranje rizičnih događaja, uključujući pokriće osiguranja

 • Primjenjuje dodatnih sredstava za upravljanje operativnim rizikom, na način zahtijevan od strane domaćih organa

 • Podrška poslovanju provođenjem  usvajanja novih rizika.

 • Obaviještenost o aktualnom pokriću osiguranja i aktivna angažovanost na utvrđivanju uslova koji se tiču osiguranja

 • Koordinira izvršenje postupaka koji osiguravaju provođenje zakona o zaštiti ličnih podataka i drugih propisa u domenu informacijske sigurnosti

 

Potrebne kvalifikacije:

 • VŠS/VSS ekonomski fakultet;
 • Potrebno je praktično znanje i iskustvo iz područja upravljanja rizicima u finansijskim institucijama na istim ili sličnim poslovima; 
 • Napredno poznavanje MS Office paketa;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Organizacijske sposobnosti, preciznost, pouzdanost, odgovornost i timski rad.

Nudimo Vam zanimljiv i izazovan posao sa mogućnošću usavršavanja i napredovanja u dinamičnom, međunarodnom okruženju.

Molimo da Vaše pismo motivacije uz CV dostavite do 17. novembra 2019 godine na adresu:

 

ProCredit Bank d.d.

Odjel za upravljanje ljudskim rerusursima Franca Lehara bb

71000 Sarajevo

ili  na e-mail adresu: posao@procreditbank.ba

 

Više informacija o nama potražite na   www.procredit-holding.com i  www.procreditbank.ba.

 

Odjel za upravljanje ljudskim resursima će kontaktirati samo kandidate koji imaju tražene kvalifikacije  a ostalim kandidatima se zahvaljujemo na prijavi.