Poziv za učešće na aukcijskoj prodaji stambeno poslovnog objekta u Gornjem Vakufu

Navedena nekretnina, izuzetne funkcionalnosti, nalazi se na veoma atraktivnoj lokaciji u Gornjem Vakufu u centru grada. Lokacija je povoljna za sve namjene, kao stambeni i poslovni prostor.

ProCreditBank dd Sarajevo objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu stambeno-poslovnog objekta u  Gornjem Vakufu, objekat u  vlasništvu ProCredit Bank dd Sarajevo  slijedećih korisnih površina:

Korisna površina objekta = 387 m2 ; Površina zemljišta = 166 m2

Navedena nekretnina, izuzetne funkcionalnosti, nalazi se na veoma atraktivnoj lokaciji u Gornjem Vakufu u centru grada. Lokacija je povoljna za sve namjene, kao stambeni i poslovni prostor.

Objekat je spratnosti P + 3.

Prizemlje i prvi sprat su poslovne namjene a drugi i treći sprat su namjenjeni za stanovanje.   

Početna cijena predmetne nekretnine je : 286.800,00 KM

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva domaća i strana fizička te pravna lica.

Kod dostavljanja ponude potrebno je navesti iznos koji se nudi u KM valuti, način plaćanja, rok važenja ponude, kao i kontakt podatke.

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ‘’Ponuda za kupovinu nekretnine u Gornjem Vakufu - Ne otvaraj’’, na adresu: ProCredit Bank dd Sarajevo, Franca Lehara bb, 71000 Sarajevo, BiH.

Obilazak nekretnine, uz prisustvo predstavnika ProCredit Bank dd Sarajevo, moguće je dogovoriti uz najavu na email adresu nabavka@procreditbank.ba.  

Rok za dostavljanje ponuda je  02.12.2019

Napomena: ProCredit Bank dd Sarajevo zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu ili da odabere ponudu prikupljenu alternativnim kanalima.