ProCredit Bank objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala

ProCredit Bank objavljuje poziv za isporuku kancelarijskog materijala. Rok za dostavu ponuda je 25. decembar 2017. godine do 15:00 h.

ProCredit Bank objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala

 Detalje poziva kao i informacije o materijalima i potrebnoj količini navedeni su u dokumentima kojima možete pristupiti ovdje.