Obavještenje za klijente

Mjere opreza izazvane COVID-19 virusom

Poštovani klijenti,

 

Povodom aktuelne pandemije uzrokovane virusom COVID-19, obavještavamo vas da ProCredit Bank posluje u skladu sa svim preventivno higijenskim mjerama u svrhu zaštite klijenata i osoblja banke.

Pozivamo sve naše klijente da posjete poslovnicama svedu na najmanju moguću mjeru u skladu sa preporukama o kretanju, kako bi se ispoštovale mjere zaštite građana od virusa i izbjegla čekanja u redovima.

Preporuka je da se intenzivnije koriste digitalni servisi banke kao što su internet i mobilno bankarstvo, kako bi kretanje i okupljanje sveli na minimum. Također, preporučujemo da se kod plaćanja koriste kartice, čime se minimizira kontakt sa novčanicama, kao potencijalnom izvoru zaraze.

Banka je na raspolaganju klijentima u punom kapacitetu i nesmetano će obavljati svoje poslove u toku i nakon perioda preventivnih mjera.

 

Centar za podršku klijentima je dostupan u svrhu učinkovitije komunikacije, a gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije u vezi sa poslovanjem sa bankom:

  •  Pozivom na broj telefona033 250 950
  •   Slanjem upita na e-mail adresu info@procreditbank.ba 
  •  Obraćanjem službeniku koji je zadužen za klijenta   

Hvala na razumjevanju,

 

 

Vaša ProCredit Bank