Važna obavijest

Zaštitite se od prevara

Poštovani,

S obzirom na aktuelnu situaciju u svijetu, a također i u našoj državi uzrokovanu pandemijom Koronavirusa koristimo ovu priliku da Vas pozovemo na oprez prilikom korištenja internet servisa. Vrijeme krize predstavlja najpogodnije tlo za hakerske napade, te Vam ovim dopisom želimo skrenuti pažnju na potencijalne prevare i kako se zaštititi od istih.

Prevare se obično javljaju u vidu „Phishing“ e-mail poruka gdje korisnike navode na otvaranje malicioznih linkova vezano za temu Koronavirusa (COVID-19). Ovim putem želimo da Vas upozorimo da na ovakve poruke ne otvarate linkove jer napadači računaju na smanjen oprez korisnika u navedenim okolnostima pandemije Koronavirusa. 

Neki od primjera lažnih mail-ova koje se odnose na COVID-19 imaju sadržaj poput:

  • Prodajem lijek za COVID-19
  • Prodaja maski, sredstva za dezinfekciju ili drugi medicinski materijal za zaštitu od COVID-19 itd.

„PHISHING“ e-mail porukama napadači se lažno predstavljaju kao legitimne organizacije poput Centara za kontrolu bolesti (www.cdc.gov), Svjetske zdravstvene organizacije (www.who.int), Nacionalnih instituta za zdravlje (www.nih.gov) itd.

Pored „Phishing“ e-mailova također se nude i aplikacije povezane sa COVID-19 i aplikacije za praćenje virusa.

Ne instalirajte i ne koristite ovakve aplikacije! Android aplikacije instalirajte samo sa provjerenih izvora poput Google Play-a.

Microsoft Office datoteke otvarajte samo one koji su poslani sa povjerljivih E-mail adresa.

Taktike prevara se vrlo brzo mijenjaju. Uvijek pažljivo pregledajte Vaš e-mail, jer prevaranti će na bilo koji mogući način pokušati doći do vaših povjerljivih podataka poput e-mail adrese, lozinke i drugih povjerljivih podataka.


S poštovanjem, 


Vaša ProCredit Bank