ProCredit grupacija u 2019. godini ostvarila dobar rast i solidne finansijske rezultate

ProCredit Grupacija ojačala svoju poziciju na tržištu i ostvarila solidne finansijske rezultate u 2019. godini

  • Kreditni portfolio klijenata povećan za 10,3%, a depoziti klijenata za 14,2%
  • Konsolidovani rezultat od 54,3 miliona EUR na gornjoj granici prognoziranih vrijednosti
  • Konsolidovani rezultat također odražava i troškove uspješno okončanih mjera restrukturiranja planiranih na početku godine 
  • Napredak postignut u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals, SDG) u grupaciji objavljen danas u posebnom Izvještaju o uticaju za 2019. godinu.  

 

Frankfurt na Majni, 26. mart 2020. godine –ProCredit grupacija, koja je uglavnom aktivna na području Jugoistočne i Istočne Evrope, u 2019. godini u cjelini bilježi uspješnu finansijsku godinu. Rast kreditnog portfolija klijenata od 448 miliona EUR, odnosno 10,3%, bio je u skladu sa ciljevima (u 2018. godini ostvareno: 482 miliona EUR  ili  12,3%). Konsolidovani rezultat od 54,3 miliona EUR bio je na gornjoj granici prognoziranih vrijednosti i predstavlja povrat na kapital od 6,9% (u 2018. godini ostvareno: 54,5 miliona EUR / 7,6%). Troškovi nastali usljed mjera restrukturiranja planiranih početkom 2019. godine bili su u skladu sa očekivanjima i uticali su na konsolidovani rezultat.

Za ProCredit grupaciju 2019. je bila solidna godina u kojoj su dostignute važne prekretnice i ostvareni stabilni rezultati. Sada je sva pažnja usmjerena na izazove koje grupaciji i njenim klijentima donosi 2020. godina, kao i na privredu i društvo zemalja u kojima poslujemo.

Pored rasta kreditnog portfolija od 448 miliona EUR ostvarenog u prethodnoj finansijskoj godini,došlo je i do daljeg poboljšanja kvaliteta portfolija. U toku godine je udio nekvalitetnih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju opao za 0,6 pp, na 2,5% (u 2018. godini iznosio je 3,1%). Koeficijent pokrića ostao je na zdravih 89,1% i u velikoj mjeri sličan je prošlogodišnjem (90,8%).

Depoziti klijenata u finansijskoj godini ostvarili su rast za 538 miliona EUR (u 2018. godini: 255 miliona EUR), premašivši rast kreditnog portfolija, a na ovaj pozitivni razvoj događaja uticali su kako biznis klijenti, tako i klijenti fizička lica. Pozicija likvidnosti grupacije ojačana je i plasmanom zelenih obveznica i drugim inicijativama za finansiranje. Koeficijent pokrića likvidnosti (LCR) od 198% na kraju godine potvrđuje jaku poziciju likvidnosti grupacije.

Konsolidovani rezultat za 2019. godinu od 54,3 miliona EUR bio je na gornjoj granici prognoziranih vrijednosti i uključuje očekivane negativne efekte prodaje ProCredit Bank Kolumbija (–7,2 miliona EUR),završetak aktivnosti restrukturiranja u ProCredit Bank Albanija (–2,8 miliona EUR) i otpis goodwilla-a u ProCredit Bank Rumunija (–2,0 miliona EUR), a energetski efikasnom modernizacijom poslovne zgrade ProCredit Bank Kosovo nastali su i dodatni troškovi (–1,9 miliona EUR). S druge strane, troškovi rezervisanja za kreditne gubitke su usljed daljeg poboljšanja kvaliteta portfolija, priliva od otpisanih kredita, kao i ažuriranja parametara modela kreditnog rizika, u posljednjem kvartalu smanjeni za 5,7 miliona EUR. Ukupni neto iznos otpuštanja troškova rezervisanja u finansijskoj godini bio je 3,3 miliona EUR (u 2018. godini: 4,7 miliona EUR). Omjer rashoda i prihoda na kraju finansijske godine iznosio je 70,5%, nešto iznad prognozirane ciljane vrijednosti od 70%. Kapitalna osnovica grupacije je tokom finansijske godine bila stabilna. Kako je i očekivano, koeficijent redovnog osnovnog kapitala (puna stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1 fully loaded) na dan 31. decembar 2019. godineprelazio je 13% i iznosio 14,1%.

ProCredit grupacija i dalje ostaje posvećena davanju konstruktivnog doprinosa razvoju, te podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja (SDG).Dodatne i uvodne informacije objavljene su danas u Izvještaju o uticaju za cijelu grupaciju. U 2019. godini portfolio eko kredita ostvario je rast za 17,4% i na kraju finansijske godine činio je 16,6% ukupnog kreditnog portfolija klijenata (u 2018. godini: 15,4%). Udio kredita umanjene vrijednosti u ovom portfoliju koji se rapidno razvija iznosio je samo 0,6% (u 2018. godini: 0,7%). ProCredit grupacija također je uspjela smanjiti vlastite emisije CO2za 19%. Srednjeročni cilj ProCredit grupacije je postići CO2neutralnost  i ostvariti udio eko kredita u ukupnom portfoliju od 20%. Pored toga, vršit će se stalna ulaganja u obuku zaposlenika u cilju daljeg jačanja njihovog već snažnog osjećaja društvene i ekološke odgovornosti.

Obzirom na aktuelne događaje u pogledu širenja virusa COVID-19, u 2020. godini planiramo pažnju posvetiti sigurnosti zaposlenika i klijenata, proaktivnom upravljanju rizicima i podršci klijentima. Uprava smatra da je ukupno stanje u grupaciji stabilno i da je osnovni zadatak grupacije pružiti potrebnu podršku klijentima: “Strateške inicijative iz prethodnih godina čine dobru osnovu za suočavanje sa izazovima koju su pred nama. Bliski odnosi sa pažljivo odabranim klijentima u smanjenom broju poslovnica omogućavaju nam efikasnu kontrolu kreditnih rizika. Zahvaljujući našoj isprobanoj i provjerenoj platformi digitalnog bankarstva, svakodnevno poslovanje sa klijentima ne zavisi od njihovog fizičkog prisustva i ostaje u velikoj mjeri nepromijenjeno. Obzirom na izuzetno visok nivo stručnosti naših zaposlenika, koji su se uvijek nalazili u središtu pažnje naše poslovne strategije, nalazimo se u odličnoj poziciji koja nam omogućava da se suočimo sa izazovima koji nas očekuju i prevladamo ih.“

U ovim okolnostima očekujemo smanjen, ali pozitivan povrat na kapital sa stabilnim omjerom rashoda i prihoda od oko 70%. Očekuje se da će rast kreditnog portfolija klijenata biti nešto skromniji nego u 2019. godini i da će se kretati u nižim, jednocifrenim procentima. Ovakve prognoze zasnivaju se na trenutnim procjenama ukupnog stanja koje bi se moglo promijeniti u narednim danima i sedmicama zbog vrlo dinamičnih događaja vezanih za pandemiju COVIDA-19. Čak i u slučaju općeg pogoršanja ukupne situacije i uzimajući u obzir planiranu isplatu dividende u visini od jedne trećine konsolidovane dobiti za 2019. godinu, očekuje se da će koeficijent redovnog osnovnog kapitala (puna stoparedovnog osnovnog kapitala (CET1 fully loaded) na kraju 2020. godine i dalje prelaziti 13%.

Obzirom na jasno usmjeren model poslovanja ProCredit grupacije, njene bliske odnose sa klijentima i konzervativnu strategiju upravljanja rizicima, Uprava srednjoročni razvoj grupacije i dalje smatra pozitivnim i potvrđuje postavljene srednjoročne ciljeve.

Od danas su Godišnji izvještaj ProCredit grupacije za 2019. godinu, nefinansijski Izvještaj o uticaju za 2019. godinu, te Izvještaj o objavljivanju informacija za 2019. godinu dostupni na web stranici ProCredit Holding-a u rubrici Investor Relations, na adresi: https://procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/

 

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Odjel za komunikacije grupacije, ProCredit Holding,

Tel.: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

 O ProCredit Holdingu AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj, je matična kompanija razvojno orjentisane ProCredit grupacije, koju čine komercijalne banke za mala i srednja preduzeća (MSP). Pored toga što je u poslovanju prvenstveno usmjerena na Jugoistočnu i Istočnu Evropu, ProCredit grupacija također je aktivna u Južnoj Americi i Njemačkoj. Dionicama ove kompanije trguje se na Prime Standard segmentu frankfurtske berze. Ključni dioničari ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA obuhvataju strateške investitore Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest (subjekt za ulaganja zaposlenih u ProCreditu), holandski DOEN Participaties BV, KfW Development Bank i IFC (dio grupe Svjetske banke). Kao nadređenu kompaniju grupacije, ProCredit Holding AG & Co. KGaA, u skladu sa njemačkim Zakonom o bankama, nadziru njemački Savezni finansijski nadzorni organ (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i njemačka Bundesbank. Dodatne informacije možete naći na našoj web stranici: www.procredit-holding.com

  

Anticipativne izjave

U ovom saopštenju navode se izjave koje se odnose na naše buduće poslovanje i buduće finansijske rezultate, te buduće događaje ili razvoj vezane za ProCredit Holding i mogu se smatrati anticipativnim. Kako se te izjave zasnivaju na sadašnjim očekivanjima i određenim pretpostavkama Uprave ProCredit Holdinga, podložne subrojnim rizicima, neizvjesnostima i nepredviđenim situacijama na koje ProCredit Holding većim dijelom ne može uticati. Ukoliko se jedan ili više tih rizika ili neizvjesnosti realizuju, ili ukoliko se ispostavi da osnovna očekivanja nisu ispunjena, ili da su pretpostavke bile netačne, tada se stvarni rezultati, učinak i uspjeh ProCredit Holdinga mogu bitno, pozitivno ili negativno, razlikovati od rezultata izričito ili implicitno navedenih u anticipativnoj izjavi. ProCredit Holding ne preuzima obavezu da, u slučaju odstupanja od očekivanog razvoja, te anticipativne izjavea žurira ili koriguje.