Nova radna mjesta!

ProCredit Bank BiH objavljuje oglas za prijem u radni odnos na pozicije: - Službenik za poslovanje sa preduzećima - Službenik za poslovanje sa fizičkim licima

ProCredit Bank je jedina njemačka banka u zemlji i pruža odlične usluge klijentima, malim i srednjim preduzećima te stanovništvu koje želi koristiti elektronske kanale za obavljanje bankarskih transakcija. ProCredit Bank je razvoju orijentisana komercijalna banka koja u BiH posluje od 1997. godine. 

  


Za potrebe ProCredit Bank, raspisuje se konkurs za radna mjesta:

 

Službenik za poslovanje sa preduzećima

 

 • Regija Sarajevo – 1 izvršilac
 • Regija Banja Luka – 1 izvršilac
 • Regija Mostar – 1 izvršilac
 • Regija Tuzla – 1 izvršilac 

Dužnosti i odgovornosti: 

 • Akvizicija potencijalnih klijenata promovisanjem kreditnih, depozitnih usluga, dokumentarnog poslovanja te usluga platnog prometa Banke 
 • Analiza potreba klijenata i briga o klijentima u svom portfoliu
 • Redovne posjete klijentima u cilju uspostavljanja i održavanja kvalitetne i dugoročne saradnje Posjete klijentima, kako bi se procijenilo finansijsko i komercijalno stanje djelatnosti klijenta 
 • Priprema komercijalne i finansijske analize za klijente 
 • Priprema kreditnih prezentacija i prijedloga za kreditni komitet 
 • Redovan monitoring klijenata i razvoja njihove poslovne aktivnosti
 • Praćenje otplate kredita i ugovorenih obaveza klijenta

Potrebne kvalifikacije: 

 • VSS, završen ekonomski fakultet 
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima akvizicije klijenata u finansijskim institucijama, sa prioritetom rada u bankama
 • Aktivno znanje engleskog jezika (minimalan nivo B1)
 • Poznavanje rada na računaru - MS Office
 • Izražene pregovaračke, analitičke i prezentacijske sposobnosti 
 • Organizacijske sposobnosti, preciznost, pouzdanost i timski rad 
 • Spremnost za preuzimanje odgovornosti
 • Spremnost za rad na terenu i rad pod pritiskom
 • Vozačka dozvolu B kategorije, aktivan vozač 

 

Službenik za poslovanje sa fizičkim licima

 

Za poslovne jedinice: 

 • Filijala Banja Luka – 1 izvršilac
 • Filijala Sarajevo – 1 izvršilac
 • Filijala Mostar – 1 izvršilac
 • Agencija Tuzla – 1 izvršilac

Dužnosti i odgovornosti: 

 

Službenik za poslovanje sa fizičkim licima odgovoran je za akviziciju novih klijenata banke kao i za održavanje dobrih poslovnih odnosa te proširenje saradnje sa postojećim klijentima banke.

 

Osnovni radni zadaci Službenika za poslovanje sa fizičkim licima se između ostalog mogu svesti na: 

 • Kontaktiranje novih i postojećih klijenata 
 • Redovni sastanci sa klijentima i prezentovanje usluga ProCredit banke
 • Prezentaciju koncepta digitalnog, direktnog bankarstva te poslovnog modela banke potencijalnim klijentima kroz sve kanale komunikacije
 • Customer care za postojeće klijente te proširenje poslovne saradnje sa istima
 • Predlaganje mjera poboljšanja i razvoja novih usluga koje se pružaju klijentima
 • Rad na projektima razvoja novih i poboljšanja postojećih usluga

Potrebne kvalifikacije: 

 • VSS
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika, minimalan nivo B2
 • Poznavanje rada na računaru
 • Iskustvo na pozicijama u bankarstvu koje uključuju rad sa klijentima 
 • Komunikativnost
 • Proaktivnost i izražena želja za postizanjem rezultata
 • Izražene pregovaračke, analitičke i prezentacijske sposobnosti 
 • Organizacijske sposobnosti, preciznost, pouzdanost i timski rad 
 • Spremnost na pohađanje edukacija organizovanih od strane poslodavca
 • Spremnost za preuzimanje odgovornosti

Nudimo Vam zanimljiv i izazovan posao sa mogućnošću usavršavanja i napredovanja u dinamičnom, međunarodnom okruženju.

 

Molimo da Vaše pismo motivacije uz CV dostavite do 01. jula 2020. godine na adresu: 

 

ProCredit Bank d.d.

Odjel za upravljanje ljudskim rerusursima 

Franca Lehara bb, 71000 Sarajevo

Ili putem portala MojPosao.ba

 

 

Više informacija o nama potražite na www.procredit-holding.com i  www.procreditbank.ba

 

Odjel za upravljanje ljudskim resursima će kontaktirati samo kandidate koji imaju tražene kvalifikacije  a ostalim kandidatima se zahvaljujemo na prijavi.