Obavještenje o izmjeni Opštih uslova poslovanja

Novi Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima stupaju na snagu 08.07.2020. godine.

Poštovani klijenti,

Ovom prilikom obavještavamo vas da je ProCredit Bank usvojila nove Opšte uslove poslovanja sa fizičkim licima koji stupaju na snagu 08.07.2020. godine. 

Molimo vas da se o novonastalim promjenama unaprijed informišete. 

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima su dostupni na linku.

Hvala na povjerenju.

Vaša ProCredit Bank