Međunarodna finansijska korporacija i ProCredit produbljuju saradnju kako bi MSP-ima u devet ekonomija u razvoju obezbijedili podršku za vrijeme korona krize

• IFC, preko ProCredit grupacije, MSP-ima stavlja na raspolaganje 100 miliona USD • Ciljne zemlje su Albanija, Bosna i Hercegovina, Ekvador, Kosovo, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija i Ukrajina • Ova finansijska sredstva namijenjena su MSP-ima kako bi im se osigurao kratkoročni pristup dodatnim obrtnim sredstvimaFrankfurt na Majni, 13.07.2020. godine – Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica grupe Svjetske banke, i ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding; ProCredit) obezbjeđuju ciljana finansijska sredstva za mala i srednja preduzeća (MSP) kako bi premostila poteškoće sa likvidnošću izazvane krizom, ali i iskoristila potencijalne prilike proizašle iz nje. IFC, za te namjene, odobrava ProCredit Holdingu kredit u iznosu od 100 miliona USD, u okviru svog programa rješenja za obrtna sredstva (Working Capital Solutions (WCS) programme).

 

Ova sredstva će MSP-ima koja ispunjavaju uslove  biti na raspolaganju u kratkom roku i to u devet od ukupno dvanaest ProCredit banaka. To su ProCredit banke u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Ekvadoru, Kosovu, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji, Rumuniji, Srbiji i Ukrajini.

 

Uprava ProCredit Holdinga čvrsto vjeruje da su ProCredit banke dobro pozicionirane za važnu i pozitivnu ulogu u pružanju podrške malim i srednjim preduzećima u svojim zemljama. Prema mišljenju Uprave, snažan MSP sektor bit će od ključne važnosti za makroekonomski oporavak zemalja u kojima posluju ProCredit banke, naročito nakon pandemije virusa COVID-19. Uprava je uvjerena da će se sredstvima koja je IFC, kao dugogodišnji partner ProCredita, stavio na raspolaganje dobro pozicioniranim MSP-ima, omogućiti dalji razvoj i iznalaženje novih poslovnih prilika.

 

„Ova sredstva osmišljena su kao podrška MSP-ima na čije je novčane tokove uticala pandemija“, rekao je Vittorio Di Bello, regionalni šef djelatnosti za finansijske institucije u Evropi i Srednjoj Aziji. „Usmjerenost ProCredit-a na MSP i njegova rasprostranjenost na širem prostoru bit će od ključne važnosti u omogućavanju boljeg pristupa finansijama za ta preduzeća, koja su nerijetko nedovoljno pokrivena uslugama, a kojima ta sredstva najviše trebaju.“ 

 

IFC je dioničar ProCredit Holdinga, a u 2019. godini uložio je 90 miliona USD u prvu ProCredit-ovu emisiju zelenih obveznica.

 

Kontakt: 


  • Andrea Kaufmann, Odjel za komunikacije grupacije, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 138   e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

 

O međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC)

IFC – sestrinska organizacija Svjetske banke i članica grupe Svjetske banke – je najveća institucija za globalni razvoj usmjerena na privatni sektor na tržištima u nastajanju.  Poslujemo u više od 100 zemalja, koristeći vlastiti kapital, stručnost i uticaj, kako bismo u zemljama u razvoju stvorili tržišta i prilike. U fiskalnoj 2019. godini uložili smo preko 19 milijardi $ u privatna preduzeća i finansijske institucije u zemljama u razvoju, koristeći snagu privatnog sektora za zaustavljanje ekstremnog siromaštva i podsticanje zajedničkog prosperiteta. Za više informacija posjetite www.ifc.org.

 

O ProCredit Holdingu AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj, je matična kompanija razvojno orjentisane ProCredit grupacije, koju čine komercijalne banke za mala i srednja preduzeća (MSP). Pored toga što je u poslovanju prvenstveno usmjerena na Jugoistočnu i Istočnu Evropu, ProCredit grupacija također je aktivna u Južnoj Americi i Njemačkoj. Dionicama ove kompanije trguje se na Prime Standard segmentu frankfurtske berze. Ključni dioničari ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA obuhvataju strateške investitore Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest (subjekt za ulaganja zaposlenih u ProCreditu), holandski DOEN Participaties BV, KfW Development Bank i IFC (dio grupe Svjetske banke). Kao nadređenu kompaniju grupacije, ProCredit Holding AG & Co. KGaA, u skladu sa njemačkim Zakonom o bankama, nadziru njemački Savezni finansijski nadzorni organ (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i njemačka Bundesbank. Dodatne informacije možete naći na našoj web stranici: www.procredit-holding.com

 

 

Anticipativne izjave

U ovom saopštenju navode se izjave koje se odnose na naš budući poslovni razvoj i finansijske rezultate, kao i izjave koje se odnose na buduće radnje ili događaje koji utiču na ProCredit Holding ili ProCredit banke i mogu se smatrati anticipativnim. Kako se te izjave zasnivaju na sadašnjim očekivanjima i određenim pretpostavkama Uprave ProCredit Holdinga, podložne su brojnim rizicima, neizvjesnostima i faktorima na koje ProCredit Holding ili ProCredit banke većim dijelom ne mogu uticati. Ukoliko se jedan ili više tih rizika ili neizvjesnosti realizuju, ili ukoliko se ispostavi da osnovna očekivanja nisu ispunjena, ili da su pretpostavke bile netačne, tada se stvarni rezultati, učinak i uspjeh ProCredit Holdinga ili ProCredit banaka mogu bitno, pozitivno ili negativno, razlikovati od rezultata izričito ili implicitno navedenih u anticipativnoj izjavi. ProCredit Holding ili ProCredit banke ne preuzimaju obavezu da, u slučaju odstupanja od očekivanog razvoja, te anticipativne izjave ažuriraju ili koriguju.