Nova nagradna igra: "Sa ProCredit karticom dobijam više"

S velikom radošću i veseljem vam javljamo: nova nagradna igra ProCredit & Mastercard je upravo počela! Ispred nas su uzbudljiva četiri mjeseca, sve do kraja decembra nagrađujemo vrijednim nagradama vaša plaćanja ProCredit Mastercard karticom na POS uređajima na svim prodajnim mjestima u zemlji.


Nagradna igra ProCredit Bank važi za sve korisnike ProCredit Mastercard beskontaktnih kartica za transakcije napravljene u periodu od 14. Septembra do 31. Decembra.  

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Sa ProCredit karticom dobijam više“

Organizator

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: Sa ProCredit karticom dobijam više organizira i provodi Organizator: ProCredit Bank d.d.Sarajevo, Franca Lehara bb, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200046900000.

Vrijeme i mjesto održavanja

Nagradna igra će trajati u periodu od 14.09.2020. do 31.12.2020. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre je promocija Mastercard  kartica i plaćanja Mastercard karticama koje izdaje ProCredit Banka d.d. Sarajevo.

Uslovi za učešće u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu učestvovati sva fizička lica, sa teritorije Bosne i Hercegovine (BiH), korisnici Mastercard  kartice koju je izdala ProCredit Banka d.d. Sarajevo, a koji u periodu trajanja nagradne igre, tj. od 00:00 sati 14.09.2020. do 24:00 sati 31.12.2020.godine, putem Mastercard navedenih kartica izvrše minimalno 20 negotovinskih transakcija mjesečno na prodajnim mjestima (POS terminalima) ili na internetu, u zemlji ili inostranstvu.

U nagradnu igru ne ulaze transakcije isplate gotovine na bankomatima, u bankama i poštama, kao ni bilo kakve naknade koje ProCredit Banka d.d.Sarajevo obračunava za korištenje kartice.

Ulazak u jedinstvenu bazu podataka je automatizovan, te za učešće u nagradnoj igri nije potrebna nikakva dodatna prijava. U slučaju da Korisnik kartice ne želi učestvovati u nagradnoj igri ili ne želi da njegovi lični podaci budu objavljeni u dijelu ovih Pravila pod naslovom „Izvlačenje dobitnika nagrade i kontrola izvlačenja“, mora o tome zaključno sa danom 31.12.2020. godine dostaviti pisanu obavijest na adresu ProCredit Banka d.d., Sarajevo, Franca Lehara bb, 71000 Sarajevo, (sa naznakom ˝Za nagradnu igru Odjel za poslovanje sa stanovništvom˝) ili na e-mail adresu info@procreditbank.ba.

Istekom ovog roka smatrat će se da korisnik Mastercard kartica pristaje na učešće u nagradnoj igri, kao i da pristaje da njegovi lični podaci budu objavljeni, te da prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Korisnici kartica koji budu izvučeni kao dobitnici će biti lično kontaktirani i biće im omogućeno da potpišu saglasnost za korištenje ličnih podataka u nagradnoj igri, te da njihovi lični podaci budu objavljeni u dijelu ovih Pravila pod naslovom „Objava rezultata izvlačenja“.

Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposlenici ProCredit Banke d.d. Sarajevo, kao ni članovi njihovih užih porodica.

 

 

 

Nagradni fond

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.694,00 KM sa PDV-om. Učesnici nagradne igre u prilici su osvojiti nagrade kako slijedi:

Proizvod

Količina

Cijena

Total

Električni scooter / romobil UrbanRide 61+

2

519,00 KM

1.038,00 KM

Samsung Galaxy A21S,

2

409,00 KM

818,00 KM

CAPRIOLO Bicikl BICIKL CAPRIOLO DIAVOLO 600 26"/18HT

2

419,00 KM

838,00 KM

2.694,00 KM

Ne postoji mogućnost zamjene nagrada ili isplate u novčanoj protuvrijednosti.

Porez na dohodak koji se obračunava na vrijednost nagrada snosi ProCredit Bank d.d. Sarajevo.

Način upoznavanja učesnika o nagradnoj igri

Učesnici će o nagradnoj igri biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja, u skladu sa komunikacijskim planom ove nagradne igre opisanim u dijelu „Objava rezultata izvlačenja“.

Izvlačenje dobitnika nagrade i kontrola izvlačenja

Izvlačenje dobitnika nagrada realizovat će se 4 puta tokom nagradne igre i to na datume :

15.10.2020. – 2 dobitnika

16.11.2020. – 2 dobitnika

15.12.2020. – 1 dobitnik

31.12.2020. – 1 dobitnik

Izvlačenje će se realizovati u prostorijama ProCredit Banke d.d. Sarajevo. Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju odabere Organizator. Odluka komisije je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija.

Na izvlačenju će biti izvučen ukupno 6 (šest) dobitnika. Osim dobitnika komisija će izvući još 12 (dvanaest) alternativnih dobitnika, što će takođe biti konstatovano zapisnički.

Tokom izvlačenja nagrada biće sačinjeni zapisnici koji će sadržavati ime i prezime dobitnika, datum rođenja, broj kartičnog računa i mjesto prebivališta.

Objava rezultata izvlačenja

Rezultati nagradne igre će biti objavljeni u jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH, te na web i facebook stranici www.procreditbank.ba najkasnije 15 dana od dana izvlačenja uz pismenu saglasnost dobitnika za objavu ličnih podataka.

Obavještavanje dobitnika i uručenje nagrada

1.       Svi dobitnici nagrada će biti obaviješteni telefonskim ili pismenim putem najkasnije u roku od 10 dana od dana izvlačenja. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 5 dana od izvlačenja na osnovu kontakt podataka koje Banka ima o dobitniku, isti gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana.

2.       Organizator nagradne igre određuje mjesto i način preuzimanja nagrada.

3.       Porez na dohodak snosi organizator nagradne igre.

4.       Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvataju uslov da imena pobjednika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane organizatora. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez dodatne kompenzacije.

5.       Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve obaveze Banke prema dobitniku, te time nagradna igra završava.

Pravila nagradne igre

Svi učesnici nagradne igre saglasni su sa pravilima nagradne igre koja će biti objavljena u jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH.

Mogućnost prekida nagradne igre

Organizator zadržava pravo prekida nagradne igre uz obavezu prethodne najave putem sredstava informisanja, te bez bilo kakvih drugih obaveza prema učesnicima nagradne igre.

Rješavanje sporova

Svi eventualni sporovi između organizatora i dobitnika u vezi sa pomenutom nagradom rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije nadležan je sud u Sarajevu

 

ProCredit Bank d.d. Sarajevo