ProCredit Holding: Uspješno povećanje novčanog kapitala

• Bruto prihodi od emitovanih dionica iznose oko 61 milion eura • Emitovano je oko 5.354.408 novih dionica • Cijena dionice iznosi 11,40 eura

ProCredit Holding: Uspješno povećanje novčanog kapitala


  •        Bruto prihodi od emitovanih dionica iznose oko 61 milion eura
  •        Emitovano je oko  5.354.408 novih dionica
  •        Cijena dionice iznosi  11,40 eura

Frankfurt na Majni, 02. februar 2018. ProCredit Holding AG & Co. KgaA ("ProCredit", ISIN DE0006223407), matica ProCredit grupe, uspješno je realizirala povećanje kapitala odobrenog 01. februara 2018. Emitovanje 5.354.408 novih dionica po cijeni od 11,40 eura donosi bruto prihod od cca. 61 milion  eura za ProCredit.

Nove dionice emitovane su putem ubrzanog postupka plasiranja kvalificiranim ulagačima. Dionički kapital ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA povećan je za 26.772.040 eura, kroz novčane doprinose, sa 267.720.420 eura na 294.492.460 eura novčanih doprinosa,  bez prava na preču kupovinu dionica.  U svjetlu velike potražnje za novim dionicama, Izvršni odbor i Upravni odbor ProCredit Holding AG & Co. KGaA donijeli su odluku o povećanju dioničarskog kapitala za 10% od iznosa odobrenog kapitala, umjesto za 3%. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je upisala 40% novih dionica koje čine 3,6% ukupnog kapitala ProCredit Holdinga nakon povećanja kapitala. "ProCredit je naš dugogodišnji partner u dužničkim i kapitalnim transakcijama. Sretni smo što možemo sudjelovati u ovom prvom povećanju kapitala realiziranom putem tržišta kapitala kako bismo podržali daljnji rast Grupe i poboljšali pristup malih i srednjih preduzeća odgovornom finansiranju u našim zemljama poslovanja. ProCredit Holding i dalje je među ključnim partnerskim bankama EBRD-a u kreditiranju malih i srednjih preduzeća", izjavio je Henry Russell, direktor EBRD-a za finansijske institucije Zapadnog Balkana, Bjelorusije, Moldavije i Ukrajine.

Borislav Kostadinov, član Izvršnog odbora ProCredit General Partner AG (jedini odgovoran subjekt ProCredit Holding AG & Co. KGaA), objasnio je: "Godinu dana nakon uvrštenja dionica našeg holding društva na Frankfurtsku berzu iskoristili smo ovaj pristup tržištu kapitala po prvi put za finansiranje budućeg rasta naše bankarske grupe. Izuzetno smo zadovoljni uspjehom ove mjere. Potražnja za novim dionicama ProCredit Holdinga značajno je premašila naša očekivanja. Veoma cijenimo činjenicu da je Europska banka za obnovu i razvoj kupila veliki broj novih dionica. Uspješno emitovanje novih dionica za nas je jasan znak povjerenja u našu grupu i naš način bankarskog poslovanja."  Na temelju ove uspješne mere povećanja kapitala, ProCredit planira da nastavi rast Grupe i širenje svog poslovanja sa malim i srednjim preduzećima, prije svega iz Jugoistočne i Istočne Evrope. Nove dionice ostvaruju pravo na dividende počev od 01. januara 2017. i očekuje se da će biti uključene u postojeći listing u pod-segmentu regulisanog tržišta (Prime Standard) na Frankfurtskoj berzi dana 07. januara 2018. godine.

Kapitalnu mjeru prati Berenberg kao jedini globalni koordinator sa equinet Bank kao zajedničkim voditeljem knjiga dionica i Econnext kao savjetnikom.

 

Kontakt:


Andrea Kaufmann, Odjel za komunikacije, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com


Nadine Frerot, Odnosi sa investitorima, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 285, e-mail: Nadine.Frerot@procredit-group.com

 

Elma Čavčić, kontakt za medije, ProCredit Bank BiH

Tel: +387 61 219 127, e-mail: E.Cavcic@procreditbank.ba

 

O ProCredit Holding AG & Co. KgaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, Njemačka, matična je kompanija razvojne ProCredit grupe, koja se sastoji iz banaka za mala i srednja preduzeća (MSP) sa operativnim fokusom na Južnoj i Istočnoj Evropi. Pored ovog regionalnog fokusa, ProCredit grupa je takođe prisutna u Južnoj Americi i Njemačkoj. Dionicama kompanije trguje se na Prime Standard segmentu Frankfurtske berze. Ključni dioničari ProCredit Holding AG & Co. KGaA obuhvataju strateške investitore ,,Zeitinger Invest“ i ,,ProCredit Staff Invest“ (obuhvata investiciona ulaganja za ProCredit zaposlene), holandski ,,DOEN Participaties“, zatim ,,KfW Development Bank“ i ,,IFC“ (dio grupe Svjetske banke). Kao nadređenu kompaniju Grupe u skladu sa njemačkim Zakonom o bankama, ProCredit Holding AG & Co. KGaA na konsolidovanom nivou nadgleda Njemački odbor za nadzor banaka (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i njemačka Bundesbanka. Za dodatne informacije posjetite web stranicu – www.procredit-holding.com.

 

Važne informacije

Ovo saopštenje i informacije sadržane u njemu nisu namijenjeni, i ne treba da budu dostupni, licima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Australiji, Kanadi, Japanu ili bilo kojoj drugoj nadležnosti gde bi njihovo objavljivanje ili objelodanjivanje bio nezakonito. Ovo saopštenje ne predstavlja ponudu, niti dio ponude, ili traženje ponude za kupovinu hartija od vrijednosti u SAD, Australiji, Kanadi, Japanu, ili bilo kojoj drugoj nadležnosti, bez obzira na zakonitost ili nezakonitost takve ponude ili traženja ponude.

Ovo saopštenje može da sadrži tzv. anticipativne izjave ili izjave za koje se smatra da su anticipativne prirode. Takve anticipativne izjave moguće je identifikovati na osnovu upotrebe određenih riječi kao što su ,,vjerovati”, ,,pretpostavljati”, ,,planirati”, ,,prognozirati”, ,,očekivati”, ,,namjeravati”, ,,moći”, ,,htjeti” ili ,,trebati”, kao i njihovih negacija ili drugih varijacija, ili sličnih riječi. Isto važi za izjave koje se odnose na strategije, planove, ciljeve, buduće događaje ili namjere. Anticipativne izjave mogu se značajno razlikovati od budućih rezultata, a često se i zaista razlikuju. Sve anticipativne izjave odražavaju način na koji ProCredit Holding trenutno vidi buduće događaje, i podliježu rizicima vezanim za buduće događaje, kao i drugim rizicima, neizvjesnostima i pretpostavkama u vezi sa poslovanjem, finansijskim stanjem, rezultatima poslovanja, likvidnosti, izgledima, rastom ili strategijom ProCredit Holdinga. Potrebno je da se anticipativne izjave uvijek razmatraju iz perspektive konkretnog datuma kada su sačinjene. ProCredit Holding, Berenberg i equinet Bank, kao i njihove povezane kompanije, izričito se odriču bilo kakve obaveze ažuriranja, revidiranja ili prilagođavanja anticipativnih izjava sadržanih u ovom saopštenju uslijed novih informacija, budućih kretanja ili iz drugih razloga.