EIF i ProCredit: 820 miliona za finansiranje inovativnih malih i srednjih preduzeća

Europski investicijski fond (EIF) i ProCredit grupa su obezbijedili dodatnih 450 miliona eura za inovativna mala i srednja preduzeća, što sada u totalu iznosi 820 miliona EUR-a za kompanije u jedanaest zemalja.

Europski investicijski fond (EIF) i ProCredit grupa su obezbijedili dodatnih 450 miliona eura za inovativna mala i srednja preduzeća, što sada u totalu iznosi 820 miliona EUR-a za kompanije u jedanaest zemalja.

Finansiranje uz EIF garanciju je sada dostupno i putem ProCredit banaka u Njemačkoj i Gruzijii, a namijenjeno je kompanijama koje koriste nove tehnologije i proizvode u jednoj od jedanaest zemalja u kojima djeluje ProCredit grupa (Njemačka, Albanija, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Rumunija, Moldavija, Ukrajina i Gruzija). Dosadašnji aranžmani su već podržali više od 1.000 inovativnih kompanija, a očekivanja su da će taj broj značajno rasti u narednom periodu.

Ovi sporazumi potpisani su pod InnovFin inicijativom (inicijativa Europske komisije), a poduprijeti su Okvirnim programom EU za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. InnovFin inicijativa omogućava bankama potpisnicama da inovativnim kompanijama omoguće kredite uz garanciju koju pruža EIF. Sporazumi potpisani u državama EU su omogućeni zahvaljujući podršci Europskog fonda za strateške investicije (EFSI). EFSI je centralni stub Investicionog plana Europske komisije za Europu, poznatog kao „Junkerov plan“.

Izvršni direktor EIF, Pier Luigi Gilibert rekao je: „Oduševljeni smo da InnovFin SME garantni aranžmani sa ProCredit bankama donose tako pozitivne rezultate. Dobro organizovana mreža distribucije ProCredit-a, kombinovana sa njihovom ekspertizom u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, omogućava da krediti podržani od strane Europske komisije budu brzinski raspoređeni na jedanaest država. Ove transakcije omogućiti će kompanijama pristup sredstvima podržanim od strane EU, a u cilju provedbe inovacijske agende u Europi.“

Potpredsjednik Europske komisije, Jyrki Katainen, odgovoran za zapošljavanje, rast, investicije i konkurentnost, rekao je: „Komisija je prepoznala da mala preduzeća pospješuju zaposlenje i rast u Europi. Olakšavanje pristupa sredstvima koja su im potrebna za inovacije, širenje biznisa i kreiranje poslova su jedan od efektivnijih načina na koje EU podržava mala i srednja preduzeća širom Europe. Želim onima koji će imati korist od ovog finansiranja svaki uspjeh pri poduzimanju sljedećih koraka.“

Borislav Konstadinov, član Upravnog odbora ProCredit grupe dodao je: „InnovFin inicijativa je definitivno pomogla da se sektor malih i srednjih preduzeća u zemljama u kojima djeluje ProCredit modernizuje. Zahvaljujući našem „Hausbank“ partnerskom odnosu sa velikim brojem inovativnih SME preduzeća, ProCredit banke bile su u mogućnosti da finansiraju inovacije u različitim sektorima, a osobito u sektoru proizvodnje. Stoga, jako smo sretni da su EIF i ProCredit grupacija dogovorile nastavak uspješnog programa.“

O EIF

Europski investicijski fond (EIF) je dio grupe Europske investicijske banke. Njegova centralna misija je da podrži mikro, mala i srednja preduzeća u Europi pružajući im podršku u pristupu fondovima. EIF osmišljava i razvija pothvate i rast kapitala, garancije i mikrofinansijske instrumente koji su posebno namijenjeni za ovaj segment tržišta. Po svojoj ulozi, EIF ubrzava ciljeve EU kroz podršku inovacijama, istraživanju i razvoju, poduzetništvu, rastu i zapošljavanju.

O ProCredit groupi

ProCredit Holding AG & Co. KGaA sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, Njemačka, je matična kompanija ProCredit grupacije koju čine ProCredit banke koje posluju sa malim i srednjim preduzećima i čije je djelovanje fokusirano na Jugoistočnu i Istočnu Europu. ProCredit grupa je također prisutna u Južnoj Americi i Njemačkoj. Odnedavno, ProCredit je prisutna i na frankfurtskoj berzi dionica. ProCredit Holding AG & Co. KGaA je „javno-privatno partnerstvo“ čiji su ključni dioničari strateški investitori Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest (investiciono društvo za osoblje ProCredit-a), Dutch DOEN Foundation, KfW i IFC (grupa Svjetske banke). Dodatne informacije možete naći na adresi: www.procredit-holding.com

O Junkerovom planu

Investicijski plan za Europu, tzv. „Junkerov plan“, jedan je od ključnih prioriteta Europske komisije. Fokusiran je na povećanje investicija kako bi se podstaklo zapošljavanje i rast kroz racionalniju upotrebu novih i postojećih finansijskih resursa, uklanjajući prepreke za investicije i obezbjeđujući vidljivost i tehničku podršku investicijskim projektima. Europski fond za strateške investicije (EFSI) je centralni stub Junkerovog plana. On obezbjeđuje prvi garantni gubitak čime omogućava EIB da investira u veći broj, često rizičnijih, projekata. EFSI već pokazuje konkretne rezultate. Očekuje se da će projekti i sporazumi odobreni za finansiranje od strane EFSI mobilizirati više od 209 milijardi u investicijama i podršci za 427.000 malih i srednjih preduzeća u 28 zemalja članica.

O InnovFinu

InnovFin SMP garancija je razvijena u okviru „EU InnovFin finansije za inovatore“, inicijativa razvijena u okviru Horizont 2020, Okvirni program EU za istraživanje i inovacije. Ona obezbjeđuje garancije i kontra garancije za finansiranje dugovanja u iznosima od 25.000 EUR do 7,5 miliona EUR u cilju poboljšanja pristupa finansiranju dugova inovativnih malih i srednjih preduzeća i malih preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (mid caps, do 499 zaposlenih).bInnovFin SMP garanciju implementira Evropski investicioni fond preko finansijskih posrednika (banaka ili drugih finansijskih institucija) u zemljama članicama i pridruženim zemljama EU. U sklopu InnovFin SMP garancije, EIF finansijskim posrednicima obezbjeđuje garanciju za dio gubitaka nastalih pri finansiranju duga.