ProCredit Bank BiH donosi novi Cjenovnik usluga za poslovanje sa fizičkim licima

Obavještavamo Vas da je ProCredit Bank donijela novi Cjenovnik usluga za poslovanje sa fizičkim licima koji stupa na snagu 20.11.2017.

Cjenovnik koji uključuje i informacije o razlozima za definisanje novih naknada kao i načinu na koji su one formirane možete preuzeti ovdje.