ProCredit grupacija ostvarila snažan rast kreditnog portfolija u prvoj polovini 2018. godine u iznosu od 8,9%

Konsolidovani rezultat poslovanja u prvoj polovini 2018. godine iznosi 26,7 miliona EUR i znatno je veći u odnosu isti period 2017. godine (kada je iznosio 20,8 miliona EUR)

  • ProCredit grupacija bilježi snažan rast u prvoj polovini 2018. godine: bruto kreditni portfolio porastao je za 350 miliona EUR, odnosno 8,9% (prva polovina 2017: 4,8%), i iznosi 4,3 milijarde EUR
  • Konsolidovani rezultat poslovanja u prvoj polovini 2018. godine iznosi 26,7 miliona EUR i znatno je veći u odnosu isti period 2017. godine (kada je iznosio 20,8 miliona EUR)
  • Primjenom koncepta direktnog bankarstva za fizička lica, neto prihod od naknada i provizija porastao je na 24 miliona EUR (u prvoj polovini 2017. godine, 21,6 miliona EUR), odnosno za 11,1%
  • Prognoze za 2018. godinu potvrđene: rast bruto kreditnog portfolija od 12 do 15% i povrat na kapital od 7,5 do 8,5%.

 

Frankfurt na Majni, 14. 08. 2018. godine – ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) bilježi dinamičan rast ProCredit banaka, koje su uglavnom aktivne u područjima jugoistočne i istočne Evrope. Pozicionirana kao banka izbora, „Hausbank“, za mala i srednja preduzeća (MSP), ProCredit grupacija ostvarila je u prvoj polovini 2018. godine rast bruto kreditnog portfolija od 8,9% ili 350 miliona EUR, čime ukupni portfolio iznosi 4,3 milijarde EUR (na dan 31.decembar 2017. godine iznosio je 3,9 milijardi EUR). Tako je ProCredit grupacija uspjela nastaviti pozitivni razvoj iz prve polovine 2017. godine (4,8% ili 173 miliona EUR) i cijele finansijske 2017. godine (8% ili 281 milion EUR).

 

Do kraja finansijske 2017. godine, razvoj kreditnog portfolija ProCredit grupacije bio je pod uticajem procesa transformacije popraćenog strateškim usmjeravanjem ka malim i srednjim preduzećima sa povoljnim izgledima za dalji rast. Snažan rast zabilježen u prvoj polovini 2018. godine pokazuje da su se sve ProCredit banke efikasno pozicionirale kao banke izbora za dinamična mala i srednja preduzeća.

 

Borislav Kostadinov, član Upravnog odbora ProCredit General Partner AG (jedini odgovorni upravni subjekt ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA): “Prva polovina 2018. godine bila je jako dobra za ProCredit grupaciju, kada bilježimo snažan rast portfolija, čak veći nego u cijeloj protekloj finansijskoj godini, što pokazuje da smo bili u mogućnosti nastaviti sa planiranim proširenjem poslova sa MSP klijentima. Upravo je ovako značajan rast razlog zašto smo uspješnim povećanjem kapitala u februaru 2018. godine ojačali našu kapitalnu osnovicu. Naš uspjeh potiče od kvalitetnih savjeta i rezultata koje ostvaruju naši zaposleni, kao i uspješnog pozicioniranja banke kao banke izbora za MSP.”

 

Naš portfolio eko kredita, koje ProCredit banke koriste za podršku ekološki odgovornim projektima, također pokazuje snažan rast: sa danom 30.06.2018. godine ovi krediti čine 13,9% ukupnog kreditnog portfolija (31. decembra 2017. godine ovaj procent iznosio je 12,6%). Sa 30. junom 2018. godine, eko krediti činili su 17,2% ukupnih investicionih kredita.

 

Konsolidovani rezultat ProCredit grupacije po osnovu poslovanja u prvoj polovini 2018. godine iznosio je 26,7 miliona EUR, što znači rast u odnosu na 20,8 miliona EUR koliko je evidentirano u istom periodu prošle godine. Efekti mjera provedenih u prethodnoj finansijskoj godini u cilju povećanja efikasnosti sada su jasno vidljivi u nižim operativnim troškovima. U poređenju sa istim periodom prošle godine, ostvareno je smanjenje troškova zaposlenih i administrativnih troškova za 12,3%, odnosno 11,7 miliona EUR, koji sada iznose 83,5 miliona EUR. Također, sa uvođenjem koncepta direktnog bankarstva za fizička lica, neto prihod od naknada i provizija povećan je za 11,1%, i iznosi 24 miliona EUR. Ciljanim marketinškim kampanjama koje ćemo provesti u drugoj polovini 2018. godine, želimo dodatno povećati nivo svijesti klijenata o ovom konceptu.

 

Troškovi rezervisanja za rizike i dalje su niski, što je također imalo pozitivan efekat na ovakav konsolidovani rezultat, a usljed konstantnog unaprjeđenja kvaliteta porfolija. U prvih šest mjeseci ove godine, udio nekvalitetnih kredita smanjen je sa 4,8% koliko je iznosio 31. decembra 2017. godine, na 3,7% na dan 30. juni 2018. godine. Pokrivenost rizika nekvalitetnih kredita porasla je na preko 90%.

 

Omjer troškova i prihoda smanjen je u prvih šest mjeseci 2018. godine na 71,3% u odnosu na 75,1%, koliko je iznosio u prvoj polovini 2017. godine. Poboljšanje ovog omjera pokazuje uspješnost implementiranih mjera štednje.

 

Ukupni, konsolidovani rezultat ProCredit grupacije koji iznosi 26,7 miliona EUR, prelazi iznos zabilježen u prvoj polovini 2017. godine (23,6 miliona EUR).

 

Gospodin Kostadinov dalje pojašnjava: “Zadovoljni smo i rezultatom ostvarenim u prvoj polovini ove godine. Smanjenje troškova mreže poslovnica je u znatnoj mjeri doprinijelo ovim pozitivnim rezultatima. Naš koncept direktnog bankarstva za fizička lica daje rezultate: cilj su nam, prvenstveno, klijenti iz rastuće srednje klase, jer dobro razumiju dodatne vrijednosti koje pruža ugodno i jednostavno obavljanje bankarskih poslova putem digitalnih kanala, a to nam je omogućilo da ostvarimo rast neto prihoda od provizija i naknada.”

 

Povrat na kapital (RoE) je, sa datumom 30. juni 2018. godine, iznosio 7,5%. U odnosu na isti period prošle godine, RoE je porastao za 0,5 procentnih poena (u prvoj polovini 2017. godine iznosio je 7,0%), unatoč povećanju kapitalne osnovice.

 

Depoziti klijenata, koji predstavljaju najvažniji izvor sredstava za ProCredit banke, su sa datumom 30. juni 2018. godine, iznosili 3,6 milijardi EUR, što je jednako kao i na kraju 2017. finansijske godine i nešto iznad iznosa od 3,5 milijardi EUR  koliko je zabilježeno na kraju 2016. godine. Ovo predstavlja vrlo pozitivno postignuće, a naročito obzirom na značajno smanjenje naše mreže poslovnica i digitalizaciju usluga za fizička lica. Smanjenje obima malih depozita povezano sa zatvaranjem poslovnica u potpunosti je nadomjestio rast depozita biznis klijenata.

 

Rast stope redovnog osnovnog kapitala (puna stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1 fully loaded)) sa 13,7% koliko je iznosila na kraju 2017. godine, na 14,6%, naglašava čvrstu kapitalizaciju ProCredit grupacije. Na ovu stopu u znatnoj mjeri uticalo je povećanje kapitala od 10% u februaru 2018. godine.

 

Kapitalni zahtjevi u skladu sa Postupkom nadzorne provjere i ocjene (Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)) su prvi put dostavljeni ProCredit Holdingu u drugom kvartalu 2018. godine. SREP zahtjev za ProCredit grupaciju za 2018. godinu iznosi 8,1% za stopu redovnog osnovnog kapitala CET1, 10,1% za stopu osnovnog kapitala i 12,9% za stopu ukupnog kapitala, uzimajući u obzir zaštitne slojeve kapitala. Kapitalna osnovica ProCredit grupacije znatno prelazi navedene granice.

 

ProCredit potvrđuje ukupne prognoze za 2018. godinu predstavljene u objavljenom Godišnjem izvještaju za 2017. godinu: i dalje očekujemo rast bruto kreditnog portfolija od 12 do 15%. U zavisnosti od razvoja neto kamatne marže i rasta kreditnog portfolija, očekuje se da će RoE za finansijsku 2018. godinu iznositi između 7,5% i 8,5%.

 

Od danas je na web stranici ProCredit Holdinga dostupan polugodišnji izvještaj grupacije na njemačkom i engleskom jeziku u rubrici Investor Relations na adresi: http://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-publications/financial-reports/

 

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

O ProCredit Holdingu AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj, je matična kompanija razvojno orjentisane ProCredit grupacije, koju čine komercijalne banke za mala i srednja preduzeća (MSP). Pored toga što je u poslovanju prvenstveno usmjerena na jugoistočnu i istočnu Evropu, ProCredit grupacija također je aktivna u Južnoj Americi i Njemačkoj. Dionicama ove kompanije trguje se na Prime Standard segmentu frankfurtske berze. Ključni dioničari ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA obuhvataju strateške investitore Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest (subjekt za ulaganja zaposlenih u ProCreditu), holandski DOEN Participaties BV, KfW Development Bank i IFC (dio grupe Svjetske banke). Kao nadređenu kompaniju grupacije, ProCredit Holding AG & Co. KGaA, u skladu sa njemačkim Zakonom o bankama, nadziru njemački Savezni finansijski nadzorni organ (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i njemačka Bundesbank. Dodatne informacije možete naći na našoj web stranici: www.procredit-holding.com

 

Anticipativne izjave

Ovo saopštenje sadrži anticipativne izjave. Anticipativne izjave ne odnose se na prošle događaje. One obuhvataju izjave o pretpostavkama i očekivanjima ProCredit Holdinga, kao i osnovne pretpostavke i zasnivaju se na planovima, procjenama i prognozama kojima trenutno raspolaže Uprava ProCredit Holdinga. Anticipativne izjave se, dakle, odnose isključivo na datum kada su sačinjene. ProCredit Holding ne preuzima bilo kakvu obavezu da te izjave ažurira u slučaju novih informacija ili budućih događaja. Anticipativne izjave same po sebi uključuju rizike i neizvjesnosti. Određeni važni faktori doprinose činjenici da stvarni rezultati mogu, u znatnoj mjeri, biti drugačiji od onih navedenih u anticipativnim izjavama. Ti faktori mogu uključivati veće poremećaje u euro području, značajne promjene vanjsko-trgovinske ili monetarne politike, pogoršanje kamatnih marži ili prikazanih kretanja deviznog kursa. U slučaju nastanka bile kojeg od navedenih faktora, njegov uticaj može se odraziti na smanjenje rasta kreditnog portfolija i povećanje broja kredita u kašnjenju, a time i nižu profitabilnost.