Obavještenje o promjeni vrijednosti 6M LIBOR-a

Nove vrijednosti sa danom 15.08.2018. godine

 Poštovani/a,

Obavještavamo Vas da je dana 15.08.2018. godine došlo do promjene vrijednosti 6M LIBOR-a. Vrijednost promjene izražena je u nastavku. 

 6M LIBOR

 -0,318


Vaša ProCredit Bank