Najave: Novi cjenovnik usluga za fizička lica

Cjenovnik stupa na snagu 01.04.20109. godine.

 Poštovani/a,

Ovom prilikom ProCredit Bank Vas obavještava da je donesen novi Cjenovnik usluga za poslovanje sa fizičkim licima. Od 01.04. primjenjivat će se cijene navedene u ovom dokumentu

Vaša ProCredit Bank