Promjena vrijednosti LIBOR-a

Na dan 04.03.2019. došlo je do promjene vrijednosti LIBORA

 Poštovani,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da je dana 04.03.2019. došlo do promjene vrijednosti LIBORA. Nova vrijednost LIBOR-a:

 LIBOR

 6M

 Vrijednost

 -0,30


 
 
 
 
 
 
Vaša ProCredit Bank