Postani dio ProCredit Bank

ProCredit Bank objavljuje konkurs za radno mjesto Službenik za poslovanje sa malim preduzećima

ProCredit Bank je jedina njemačka banka u zemlji i pruža odlične usluge klijentima, malim i srednjim preduzećima te stanovništvu koje želi koristiti elektronske kanale za obavljanje bankarskih transakcija. ProCredit Bank je razvoju orijentisana komercijalna banka koja u BiH posluje od 1997. godine.

Za  potrebe ProCredit Bank, raspisuje se konkurs za radno mjesto Službenik za poslovanje sa malim preduzećima.

Mjesto rada: Banja Luka

Broj izvršilaca: 2


Dužnosti i odgovornosti: 

 • Akvizicija potencijalnih klijenata banke, promovisanjem kreditnih, depozitnih usluga, dokumentarnog poslovanja, usluga platnog prometa banke te adekvatnih kanala putem kojih Banka pruža usluge klijentima
 • Analiza potreba klijenata i briga o klijentima u svom portfoliu
 • Ponuda najboljih proizvoda koji odgovaraju potrebama klijenta i informisanje klijenata o njihovom korištenju. Te obraćanje posebne pažnje ponudi brzih i efikasnih usluga klijentima
 • Redovne posjete klijentima u cilju uspostavljanja i održavanja kvalitetne i dugoročne saradnje sa klijentima
 • Posjete klijentima, malim preduzećima kako bi se procijenilo finansijsko i komercijalno stanje djelatnosti klijenta
 • Priprema kreditnih zahtjeva, bankarske garancije, dokumentarni akreditivi
 • Priprema komercijalne i finansijske analize za klijente mala preduzeća
 • Priprema kreditnih prezentacija i prijedloga za kreditni komitet
 • Redovan monitoring klijenata malih preduzeća i razvoja njihove poslovne aktivnosti
 • Praćenje otplate kredita i praćenje ugovorenih obaveza klijenta u skladu sa internim aktima koji definišu načine monitoring kreditnih plasmana
 • Održavanje željenog kvaliteta kreditnog portfolia kroz minimiziranje neizmirenih kredita u kašnjenju, pravovremeno otkrivanje potencijalnih rizika za posao i odgovarajuća reakcija na iste
Potrebne kvalifikacije:
 • VSS, završen ekonomski fakultet
 •  Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima akvizicije klijenata i to u finansijskim institucijama, sa prioritetom rada u bankama
 •  Aktivno znanje engleskog jezika (B1 nivo minimalno)
 • Poznavanje rada na računaru - MS Office
 • Izražene pregovaračke, analitičke i prezentacijske sposobnosti
 • Organizacijske sposobnosti, preciznost, pouzdanost i timski rad
 • Spremnost za preuzimanje odgovornosti
 • Spremnost za rad na terenu i rad pod pritiskom
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, aktivan vozač 
 

Nudimo Vam zanimljiv i izazovan posao sa mogućnošću usavršavanja i napredovanja u dinamičnom, međunarodnom okruženju.

Molimo da Vaše pismo motivacije uz CV dostavite do 28. augusta  2019. godine na adresu:


ProCredit Bank d.d.

Odjel za upravljanje ljudskim rerusursima Franca Lehara bb

71000 Sarajevo

ili  na e-mail adresu: posao@procreditbank.ba


Više informacija o nama potražite na   www.procredit-holding.comwww.procreditbank.ba.

Odjel za upravljanje ljudskim resursima će kontaktirati samo kandidate koji imaju tražene kvalifikacije  a ostalim kandidatima se zahvaljujemo na prijavi