o_nama

PROCREDIT GRUPACIJA

ProCredit Grupacija: odgovorne banke za mala preduzeća i obične ljude

ProCredit Grupacija se sastoji od finansijskih instutucija u Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi i Njemačkoj koje pružaju bankarske usluge ekonomijama u tranziciji i zemljama u razvoju. ProCredit banke su odgovorne banke iz susjedstva. Ovo znači, da u susjedstvima u kojima smo prisutni težimo biti

  • banka izbora za mala i srednja preduzeća koja kreiraju radna mjesta i predvode ekonomski razvoj, i
  • pružaju sigurne, poštene i transparentne bankarske usluge štednje i druge usluge ljudima koji traže dostupnu banku kojoj mogu vjerovati.

Bogata istorija ProCredit banaka je osnovica za ono što predstavljamo danas. Prve ProCredit banke osnovane su prije oko jedne decenije sa ciljem uticaja na razvoj promoviranjem rasta malih preduzeća. Cilj nam je bio to postići dajući kredite osmišljene prema njihovim potrebama, te nudeći atraktivne depozitne usluge koje bi omogućile i podstakle na štednju osobe i porodice sa niskim primanjima. Grupacija je ostvarila snažan rast proteklih godina – danas smo jedan od vodećih davatelja bankarskih usluga za mala i srednja preduzeća u većini zemalja u kojima poslujemo.

ProCredit Grupacija – za više informacija i detalje o kontakt podacima molimo Vas da kliknite ovdje.