ProCredit grupacija

Home / ProCredit grupacija

ProCredit grupacija se sastoji od banaka i finansijskih institucija koje pružaju bankarske usluge u zemljama u razvoju i ekonomijama u tranziciji u Istočnoj Europi, Latinskoj Americi, kao i u Njemačkoj.Odgovorne i razvojno orjentisane banke za mala i srednja preduzeća i obične ljude

ProCredit grupacija se sastoji od banaka i finansijskih institucija koje pružaju bankarske usluge u zemljama u razvoju i ekonomijama u tranziciji u Istočnoj Europi, Latinskoj Americi, kao i u Njemačkoj. ProCredit banke su odgovorne banke. To znači da nam je, u zajednicama u kojima poslujemo, cilj da:

  • budemo banka izbora za mala i srednja preduzeća koja stvaraju radna mjesta i pokreću ekonomski razvoj i  
  • pružimo sigurne, pristupačne i transparentne štedne i bankarske usluge običnim ljudima kojima je potrebna banka čije usluge mogu da priušte i kojoj mogu da vjeruju.

Bogata historija ProCredit grupacije je osnova onoga što smo mi danas. Prve ProCredit banke su osnovane prije više od jedne decenije sa ciljem da utiču na razvoj putem kredita za rast male privrede i štednih usluga kojima će podstaći pojedince i porodice sa nižim prihodima da štede. Grupa je ostvarila snažan rast tokom godina i danas smo jedan od vodećih davatelja bankarskih usluga za malu privredu u većini zemalja u kojima poslujemo.

Za više informacija i detalje o kontakt podacima molimo Vas da kliknite ovdje.