SMS Bankarstvo

Budite informisani o svojim bankovnim transakcijama u svakom momentu.

Za svoje klijente u sklopu Aktivne usluge ProCredit Bank razvila je SMS bankarstvo. Ova usluga podrazumijeva slanje SMS poruka na broj mobilnog telefona dostavljen Banci o svim promjenama po tekućem računu koje se odnose na transakcije obavljene karticom, kao i na prilive na račun u iznosima većim od 50 KM.


SMS poruka sadrži sljedeće informacije:

  • datum i vrijeme kada je izvršena transakcija
  • mjesto gdje je transakcija izvršena (ukoliko se radi o kartičnim transakcijama)
  • iznos i valuta transakcije
  • raspoloživo stanje na računu
Molimo vas da, ukoliko želite koristiti ovu usluga, a u međuvremenu ste promijenili broj telefona, o nastalim izmjenama obavijestite naš Centar za podršku klijentima na broj 033/250-950 ili nam pošaljete obavijest na info@procreditbank.ba.