Akreditivi

Dokumentarni akreditiv predstavlja obavezu banke da na zahtjev i po nalogu klijenta (uvoznika) isplati korisniku akreditiva određeni novčani iznos, pod uslovom da joj budu podneseni ugovoreni dokumenti i prema uslovima utvrđenim u akreditivu.

Dokumentarni akreditiv namijenjen je pravnim licima bez obzira na tip registracije, koja se bave uvozno-izvoznim aktivnostima, kao i ostalim preduzećima i licima koja imaju potrebu za ovim instrumentom plaćanja te koji imaju otvoren račun u ProCredit Bank.

Dokumentarni akreditiv kao instrument plaćanja pruža sigurnost svim stranama u poslovima međunarodnog platnog prometa:

 • Kupac je siguran da će plaćanje iz dokumentarnog akreditiva biti izvršeno samo u slučaju ako prodavac, unutar predviđenih rokova, podnese sva uslovljena akreditivna dokumenta.
 • Prodavac je siguran da će podnošenjem urednih otpremnih i robnih dokumenata navedenih u akreditivu, pod predpostavkom da je ispunio sve uslove iz akreditiva, moći da naplati protuvrijednost izvezene robe, odnosno izvršene usluge, jer mu za plaćanje garantuje banka koja je otvorila akreditiv i/ili konfirmirala akreditiv.

Prije izdavanja dokumentarnog akreditiva potrebno je da kupac i prodavac dogovore:

 • uslove plaćanja dokumentarnog akreditiva te transportnu klauzulu,
 • vrstu dokumentarnog akreditiva kao i dokumente za prezentaciju (faktura, lista pakovanja, transportni dokument, certifikat o porijeklu i drugi) i
 • datum izdavanja i isteka dokumentarnog akreditiva

Nudimo vam slijedeće vrste dokumentanog akreditiva:

 • neopozivi dokumentarni akreditiv
 • neprenosivi dokumentarni akreditiv
 • nekonfirmirani dokumentarni akreditiv
 • konfirmirani dokumentarni akreditiv
 • dokumentarni akreditiv plativ po viđenju
 • dokumentarni akreditiv sa odgodom plaćanja i druge.