Bankomati

Svi klijenti ProCredit Bank imaju mogućnost da bez naknade podižu gotovinu na bankomatima svih banaka u Bosni i Hercegovini 3 puta mjesečno. Pored toga, isplate i uplate KM i EUR gotovine su besplatne na ProCredit bankomatima sa liste ispod.

Grad Adresa Lokacija/Opis
Banja Luka Prvog Kraiškog Korpusa 54 Filijala Banja Luka
Bijeljina Majevička 102 Agencija Bijeljina
Mostar Biskupa Čule bb Filijala Mostar
Sarajevo Ibrahima Ljubovića 20 Agencija Ilidža
Sarajevo Franca Lehara bb Uprava ProCredit Bank
Tuzla Trg Alije Izetbegovića 2 Filijala Tuzla