Bankomati

Grad Adresa Lokacija/Opis
Banja Luka Prvog Kraiškog Korpusa 54 Filijala Banja Luka
Bijeljina Atinska 1 Agencija Bijeljina
Mostar Biskupa Čule bb Filijala Mostar
Sarajevo Ibrahima Ljubovića 20 Agencija Ilidža
Sarajevo Dr. Pintola 23 Ilidža, Hotel Hollywood
Sarajevo Titova 40 Centar, zgrada Interšped
Sarajevo Zelenih beretki 8 Agencija Stari Grad
Sarajevo Franca Lehara bb Uprava ProCredit Bank
Tuzla Trg Alije Izetbegovića 2 Filijala Tuzla

Žepče

Goliješnica bb

Sliško, Brankovići

Zenica Londža 77 Filijala Zenica