Bankomati za podizanje i polog novca

Bankomat za podizanje novca Vam omogućava stalan pristup Vašem novcu u KM valuti.

Na bankomatima za podizanje i polog novca možete da na vrlo jednostavan način:

  • podignete novac sa svog tekućeg računa
  • uplatite novac na svoj tekući račun
  • izvršite upit o stanju svog tekućeg računa 
  • aktivirate platnu karticu
  • promijenite PIN Vaše kartice
  • za više informacija pozovite 033 250 950.