Bankomati za podizanje novca

Bankomat za podizanje novca Vam omogućava stalan pristup Vašem novcu u KM valuti.

Na Bankomatima možete da:

  • podignete novac sa svog tekućeg računa
  • izvršite upit o stanju svog tekućeg računa 
  • aktivirate platnu karticu
  • promijenite PIN Vaše kartice
  • za više informacije pozovite 033 250 950.