Biznis kartica

Biznis platna kartica ProCredit banke omogućava pravnim licima i preduzetnicima da svoje svakodnevno poslovanje sa bankom učine jednostavnijim, bržim i sigurnijim.

Kome je namjenjena Visa Business Electron Kartica?

Visa Business Electron kartica – debitna kartica je kartica namijenjena svim pravnim licima koja imaju otvoren transakcijski račun u ProCredit Bank. Kartica se izdaje na ime pravnog zastupnika, a omogućava jednostavan pristup sredstvima na transakcijskom računu pravnog lica.

Koje su prednosti Visa Business Electron Kartice?

Visa Business Electron kartica Vam štedi vrijeme potrebno za odlaske u banku i omogućava:

  • praktičnost primjene – plaćanje putnih troškova i goriva, kupovinu kancelarijskog pribora i opreme, troškove hotela i restorana, službenog putovanja, rent a car-a, kao i sve ostale troškove firme u zemlji i inostranstvu, na svim prodajnim mjestima sa oznakom VISA.
  • visoku sigurnost – smanjuje rizik od nošenja gotovine, a novac Vam je na raspolaganju 24 sata, sedam dana u nedjelji.
  • lako praćenje troškova kroz preciznu evidenciju i mjesečnu specifikaciju troškova.

Gdje je možete koristiti?

Podizanje gotovine na bankomatima na kojima je istaknut znak VISA i mjestima na kojima je istaknuta oznaka VISA.

Izmirivanje obaveza u KM valuti za sve transakcije u zemlji i inostranstvu.

Karticu možete koristiti u Zonama 24/7 ProCredit Banke na bankomatima za polog i podizanje novca

Koji su dnevni limiti za korištenje?

Dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu iznosi 2.500 KM, a maksimalan broj podizanja gotovine na bankomatima je 10 dnevno.

Maksimalan broj negotovinskih transakcija sa debitnom karticom je 10 dnevno, a maksimalan dnevni iznos negotovinskih transakcija je 7.500 KM.

Koje su pogodnosti Visa Business Electron kartice?

  • Podižite novac na bankomatima ProCredit Banke te, bez naknade, položite novac u Zonama 24/7 naše banke.
  • Informišite se o stanju na KM tekućem računu na bankomatima ProCredit Banke
  • Plaćajte karticom bez naknade