Međunarodni platni promet

Biznis ne poznaje granice, a Vaša sredstva mogu nesmetano da ga prate uz međunarodni platni promet u ProCredit banci.

ProCredit Bank je članica međunarodne grupacije koju predvodi njemački dioničar ProCredit Holding. Članica ProCredit Grupacije, ProCredit Bank u Njemačkoj je glavna korespondentna banka ProCredit banke u BiH za valutu EUR i USD.

U okviru ProCredit grupe i ProPay usluge, koristeći ProB@nking, plaćajte Vaše obaveze prema partnerima u inostranstvu po jedinstvenoj, fiksnoj, cijeni od 2,5 €.

Izvan ProCredit grupe i dalje plaćate međunarodna plaćanja po najpovoljnijoj cijeni u BiH!

Opcija plaćanja/zemlja Trošak plaćanja Trošak priliva
SHARE* Njemačka 5 € Bez naknade
SHARE ostale zemlje 10 € Bez naknade
OUR** sve zemlje 20 € Bez naknade

*SHARE - troškovi transakcije su podijeljeni
**OUR - klijent snosi cjelokupan trošak transakcije

Glavna korespodentna banka:

ProCredit Bank AG Frankfurt
Valuta: EUR
SWIFT: PRCBDEFF
Broj računa: 0001490060