CEB Kreditna linija

CEB i ProCredit Bank dd Sarajevo potpisivanjem zajedničkog sporazuma omogućavaju podršku finansiranja malih i srednjih preduzeća (SME), koja imaju visok potencijal za otvaranje novih radnih mjesta u cijeloj zemlji i ključni su u doprinosu održivog ekonomskog rasta i modernizaciji proizvodnog sektora.

Šta je CEB?

CEB je multilateralna razvojna banka u vlasništvu 42 zemlje članice, ali ima samostalni pravni status i finansijsku autonomiju. Glavni cilj djelovanja CEB-a je finansiranje društveno važnih projekata/programa u različitim područjima, kao što je i podrška mikro, malom i srednjem poduzetništvu, radi očuvanja i stvaranja održivih radnih mjesta.

Novim sporazumom sa ProCredit Bank dd Sarajevo omogućava se podrška finansiranju malih i srednjih preduzeća (SME), koja imaju visok potencijal za otvaranje novih radnih mjesta u cijeloj zemlji i ključni su u doprinosu održivog ekonomskog rasta i modernizaciji proizvodnog sektora.

Projekti prihvatljivi za finansiranje iz CEB kreditne linije uključuju:

 • istraživanja ili studije (tehnička, ekonomska, komercijalna, inženjerska)
 • tehnički nadzor nad projektom i druge profesionalne usluge u vezi s projektima s tim da  troškovi ne prelaze 5% ukupnih troškova projekta
 • kupovina  zemljišta kao dio ukupnog projekta - ako zemljište nije donirano ili osigurano kao dio nepovratnih sredstava
 • priprema / uređenje zemljišta
 • izgradnja /obnova / modernizacija ili kupovina poslovnih objekata
 • instalacija / izgradnja esencijalne infrastrukture kao što je kanalizacija, vodovod i plinovodi, električna i telekomunikacijska mreža, odlaganje otpada i obrada otpadnih voda, ceste itd.
 • održavanje javnih usluga
 • kupovina materijala, opreme i mašina, uključujući informatičku opremu i softver, kao i povezani troškovi vezani za obuku osoblja

Šta CEB Kreditna linija znači za naše klijente?

 • Olakšan pristup finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća,
 • Održivost malog i srednjeg poduzetništva,
 • Zadržavanje postojećih ali i otvaranje novih stalnih i sezonskih radnih mjesta,
 • Modernizacija proizvodnih linija,
 • Povećanje proizvodnih kapaciteta,

Više informacija o CEB Kreditnoj liniji saznajte od Vašeg Savjetnika za klijente ili nas pozovite na 033 250 950.