Međunarodni platni promet

Ako želite da Vaš novac brzo, sigurno i jednostavno stigne na željeno odredište u inostranstvu, neophodno je da koristite internet bankarstvo ili popunite odgovarajući obrazac u bilo kojoj poslovnoj jedinici ProCredit Bank.

Podaci potrebni za slanje sredstava u inostranstvo:

 • naziv primaoca sredstava
 • obavezan IBAN za zemlje EU, a za ostale zemlje potreban broj računa
 • naziv banke primaoca sredstava
 • SWIFT code banke primaoca sredstava
Podaci potrebni za prijem sredstava iz inostranstva:
 • primalac- naziv krajnjeg korisnika sredstava
 • broj računa primaoca- broj tekućeg računa krajnjeg primaoca u ProCredit Bank u IBAN format
 • banka primaoca sredstava- ProCredit Bank d.d. Sarajevo (SWIFT code: MEBBBA22)

Glavna korespodentna banka:

 • ProCredit Bank AG Frankfurt
 • valuta: EUR
 • SWIFT: PRCBDEFF
 • broj računa: 0001490060