Garantni fond EU

Sredstva iz garantnog fonda su namijenjena malim i srednjim preduzećima u cilju lakšeg pristupa finansijama na području Bosne i Hercegovine, posebno za preduzeća koja imaju kvalitetne poslovne projekte za koje ne mogu osigurati adekvatan kolateral.

Šta je Garantni fond EU i kome je namijenjen?

Obzirom da je pružanje podrške razvoju  malog i srednjeg poduzetništva jedna od glavnih strateških odrednica ProCredit Bank, Europski investicioni fond (EIF – European Investment Fund) je prepoznao ProCredit Bank kao partnera u ostvarenju zajedničke misije. S tim u vezi, potpisan je Ugovor o Garantnom fondu u iznosu od 20 miliona EUR s ciljem omogućavanja lakšeg pristupa finansijskim sredstvima bosanskohercegovačkim privrednicima i to u slučajevima gdje privrednici za kvalitetne poslovne projekte ne raspolažu adekvatnim obezbjeđenjem.

Sredstva iz garantnog fonda su namijenjena vrlo malim, malim i srednjim preduzećima u cilju lakšeg pristupa finansijama na području Bosne i Hercegovine, posebno za preduzeća koja imaju kvalitetne poslovne projekte za koje ne mogu osigurati adekvatan kolateral.

 

Kriteriji koje preduzeća trebaju ispunjavati:

  • preduzeća u privatnom vlasništvu, propisno licencirana i registrirana,
  • solidno finansijsko stanje bez problema u otplati i uredna kreditna istorija
  • prethodno iskustvo u aktivnosti koja će se financirati

 

Dostupne su slijedeće vrste kredita:

  • Anuitetski kredit za obrtna sredstva sa rokom otplate do 36 mjeseci
  • Anuitetski kredit za investicije sa rokom otplate do 120 mjeseci (Maksimalan rok dospijeća 31.05.2023).

 

Osnovne karakteristike kredita:

  • Minimalan iznos: 50.000 KM
  • Maksimalan iznos: 977.915 KM
  • (500.000 EUR x 1,95583 = 977.915 KM)
  • Maksimalan rok dospijeća: 31.05.2023.

Isplata se vrši na račun u ProCredit Bank. Utrošak sredstava se vrši obavezno u skladu sa instrukcijama garantnog fonda.

Klijenti čije su investicije finansirane ili čije su aktivnosti podržane od strane nekog drugog fonda Evropske unije, ne mogu biti finansirani iz ovog garantnog fonda. Također se ne mogu finansirati klijenti čija se aktivnost nalazi na listi isključenja ProCredit Bank.

Ovo finansiranje stiče korist od garancije izdate u okviru Programa za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana koji finansira Evropska unija.