Kontakt Kontakt

ProCredit Bank je banka orijentisana razvoju, a cilj nam je biti u samom vrhu uslužnosti prema svojim klijentima. Mi cijenimo Vaše mišljenje!

Više informacija
Uslovi korištenja Uslovi korištenja

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su niže navedenim uslovima i odredbama. Daljnje korištenje smatra se pristankom na predmetne pravne uslove. Ovime prihvaćate i podvrgavate se materijalnom pravu Bosne i Hercegovine kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uslova korištenja ove web stranice.

Više informacija
Prigovori Prigovori

ProCredit Bank je banka orijentisana razvoju, a cilj nam je biti u samom vrhu uslužnosti prema svojim klijentima. Mi cijenimo Vaše mišljenje!

Više informacija

Obavještenje: Promjena vrijednosti EURIBOR-a

Na dan 31.10.2020. došlo je do primjene nove vrijednosti EURIBOR-a.


Nagradna igra "Sa ProCredit karticom dobijam više"

Objava rezultata prvog kruga nagradne igre „Sa ProCredit karticom dobijam više!“


Obavijest za klijente

Mjere olakšica u otplati kredita za građane i kompanije pogođene pojavom virusnog oboljena "COVID 19"