Info terminal

Info terminali u okviru Zona 24/7 Vam omogućavaju da na brz i jednostavan način dođete do potrebnih informacija o poslovanju sa bankom.

Na Info terminalima možete da:

  • pogledate kursnu listu
  • pogledate aktuelnu ponudu banke, cjenovnik i opšte uslove poslovanja, kao i radno vrijeme poslovnica
  • koristite elektronsko bankarstvo
  • pošaljete poruku banci
  • za više informacije pozovite 033 250 950.