InnovFin program

InnovFin je program finansiranja inovativnih projekata. ProCredit Bank kao potpisnik InnovFin programa ProCredit banka omogućava svojim klijentima pristup sredstvima sa garancijom EIFa.

Šta je InnovFin?

Europski investicioni fond (EIF) i ProCredit grupacija potpisali su sporazum kojim će povećati kreditiranje inovativnih malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i malih preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom kroz InnovFin – EU finansijski fond za inovatore, u sklopu inicijative koju podržava Europska komisija. Program se realizira uz podršku InnovFin garantnog fonda za mala i srednja preduzeća uz financijsku garanciju Europske unije pod okriljem Horizont 2020 finansijskih instrumenata.

Novi sporazum omogućava ProCredit grupaciji da finansira inovativna preduzeća iz ukupnog budžeta od 820 miliona eura, preko ProCredit banaka u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji. Prednost za ove banke leži u mogućnosti korištenja garancije, koju im obezbijeđuje EIF, a koju podržava Horizont 2020 – Okvirni program EU za istraživanje i inovacije. Ovo je prvi sveobuhvatni garantni potpis InnovFin SME-a koji pokriva ove države i omogućava pomenutim ProCredit bankama da ponude inovativnim preduzećima dodatno kreditiranje tako što će smanjiti zahtjev za kolateralima bez prenošenja troškova povećanog rizika na klijenta.

Kome je namijenjen?

 • Kroz InnovFin program ProCredit banka, kao jedina banka na tržištu koja ima ovakvu vrstu garancije, stimuliše inovativne ideje svojih klijenata i omogućava povećanje njihove konkurentnosti
 • Inicijativa je zamišljena da olakša pristup finansiranju inovativnih projekata
 • Usmjeren je ka malim i srednjim preduzećima kao i malim preduzećima srednje trzišne kapitalizacije do 500 zaposlenih
 • InnovFin program je prvenstveno namjenjen preduzećima iz razvojno orijentisanih i inovativnih djelatnosti, kompanijama koje ulažu u nove savremene tehnologije, energetsku efikasnost i prate trendove na tržištu u cilju unaprijeđenja svog poslovanja
 • Pod inovacijom se podrazumijeva investicija koja je nova za kompaniju i koja doprinosi njenoj modernizaciji, a u skladu je sa predefinisanim kriterijima EIF-a.

Šta InnovFin garancijski fond znači za naše klijente?

 • Kroz InnovFin program ProCredit banka, kao jedina banka na tržištu koja ima ovakvu vrstu garancije, stimuliše inovativne ideje svojih klijenata i omogućava povećanje njihove konkurentnosti
 • Smanjen zahtjev za sredstvima obezbjeđenja
 • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne kredite

Kriteriji koje klijenti treba da ispune kako bi podnijeli zahtjev za InnovFin garancijski fond su:

 • Finansiranje inovativnih projekata
 • Minimalan iznos kredita je 25.000 €, maksimalan pojedinačni iznos za klijenta je 7,5 miliona €
 • Krediti mogu da budu investicioni, revolving ili za obrtna sredstva
 • Minimalna ročnost je 12 mjeseci, maksimalna ročnost je 10 godina

Više informacija o InnovFin programu saznajte od Vašeg Savjetnika za klijente ili nas pozovite na 033 250 950.