Kartice

Vaša ProCredit Bank Vam nudi najprihvaćenije i najpoznatije kartice na svijetu. Sa ProCredit karticama možete jednostavno i sigurno podići gotovinu ili kupovati u Bosni i Hercegovini i širom svijeta.

ProCredit Bank je, u cilju zaštite svojih klijenata, uvela dodatne mjere sigurnosti prilikom plaćanja i korištenja platnih kartica na internetu uvođenjem verifikacije kupovine sa CVV2 brojem. Ovakav način plaćanja dodatno osigurava korisnike od mogućih zloupotreba na internetu te omogućuje kupovinu isključivo korisniku kod kojeg se kartica fizički nalazi.

CVV2 je trocifreni verifikacioni broj i nalazi na poleđini kartice, ispisan na panelu za potpis korisnika kartice.

Kako određeni broj internet trgovaca ne koristi ovakav tip zaštite, a u namjeri da ne uskratimo korištenje popularnih internet servisa, odlučili smo se da kupovinu bez CVV2 broja dozvolimo samo kod trgovaca koji koriste zaštićene kanale komunikacije prilikom autorizacije transakcija.