Korporativne vrijednosti

Dio ukupne misije ProCredit grupacije je da postavi standarde u finansijskom sektoru u kojem poslujemo. Želimo da napravimo razliku, ne samo u segmentu koji pokrivamo i kvaliteti finansijskih usluga koje pružamo nego i u pogledu poslovne etike. Naše temeljne korporativne vrijednosti igraju ključnu ulogu u ovom pogledu.

Poslovna etika

Dio ukupne misije ProCredit Grupacije je da postavi standarde u finansijskom sektoru u kojem poslujemo. Želimo da napravimo razliku, ne samo u segmentu koji pokrivamo i kvaliteti finansijskih usluga koje pružamo nego i u pogledu poslovne etike. Naše temeljne korporativne vrijednosti igraju ključnu ulogu u ovom pogledu. Uspostavili smo pet esencijalnih principa koji usmjeravaju i vode operacije ProCredit institucija:

Transparentnost

Klijentima, javnosti i našim uposlenicima pružamo transparentne informacije.

Na primjer, brinemo se da naši klijenti u potpunosti razumiju uslove ugovora koje sa nama zaključuju; angažovani smo na finansijskoj edukaciji kako bismo podigli svijest javnosti o opasnostima netransparentnih finansijskih ponuda.

Kultura otvorene komunikacije

Jedni sa drugima komuniciramo otvoreno, na fer način i konstruktivno. Sukobe na radnom mjestu rješavamo profesionalno, radeći zajedno na pronalaženju rješenja.

Društvena odgovornost i tolerancija

Svojim klijentima nudimo pouzdane, dobro utemeljene savjete. Prije nego klijentima ponudimo kredit, procjenjujemo njihovo ekonomsko i finansijsko stanje, poslovni potencijal i platežnu moć, da bismo izbjegli prezaduženost i pružili odgovarajuće finansijske usluge. Osim toga, sa svim klijentima i uposlenicima postupamo na fer način i sa poštovanjem, bez obzira na njihovo porijeklo, boju kože, jezik, pol ili vjerska uvjerenja.

Također vodimo računa o tome da kreditni zahtjevi budu procijenjeni u pogledu usklađenosti podnosioca zahtjeva sa našim etičkim poslovnim praksama. Kredite ne odobravamo preduzećima ili osobama za koje se sumnja da koriste nesigurne, ekološki štetne ili moralno neprikladne oblike rada, naročito iskorištavanje djece za rad.

Visoki profesionalni standardi

Naši uposlenici lično preuzimaju odgovornost za kvalitet svog rada i konstantno rade na svom profesionalnom  razvoju..

Lični integritet i posvećenost

Od svih zaposlenika ProCredit grupacije u svakom trenutku očekuje se potpuna iskrenost, a svaka povreda ovog principa rješava se brzo i rigorozno.

Ovi principi predstavljaju okosnicu naše korporativne kulture i svakodnevno se aktivno primjenjuju u našem radu. Oni su navedeni u Kodeksu ponašanja ProCredit grupacije koji sadrži praktične smjernice za naše uposlenike o primjeni principa grupacije. Kako bismo bili sigurni da novi uposlenici u potpunosti razumiju sve utvrđene principe, u sklopu uvodne obuke za upoznavanje novih uposlenika sa bankom organizuju se predavanja posvećena Kodeksu ponašanja i njegovoj važnosti za sve članove našeg tima.

Redovne trening sesije osiguravaju da svi zaposlenici ostanu vijerni visokim etičkim standardima, te ih se informiše o novim pitanjima i događajima koji imaju etičku dimenziju za našu instituciju. Ovi događaji omogućavaju postojećem osoblju da analizira aktualne slučajeve te da diskutuju o mogućim nejasnoćama.

Također osiguravamo da se kreditni zahtjevi razmatraju u skladu sa klijentovim etičkim poslovnim praksama. Krediti se ne daju osobama ili firmama za koje se sumnja da koriste opasne ili moralno upitne forme poslovanja, posebice iskorištavanje djece za rad.

Još jedan aspekt koji osigurava da naša institucija poštuje najviše etičke standarde je naša konzistentna primjena sistema najboljih praksi i procedura kako bi sebe zaštitili od iskorištavanja putem pranja novca ili finansiranja terorističkih ili drugih ilegalnih aktivnosti. Osoblje je obučeno da primjenjuje princip „upoznaj svog klijenta“ te da implementira pouzdane metode praćenja i izvještavanja u skladu sa zakonom. Politike za prevenciju pranja novca i prevara se redovno ažuriraju i primjenjuju u Grupaciji kako bi se osiguralo poštivanje lokalnih i međunarodnih regulatornih standarda.

Okolišni standardi

Središnju komponentu razvojne misije na nivou cijele ProCredit grupacije predstavlja zaštita okoliša te nastojanje da je ekonomski razvoj kojeg podržavaju ProCredit institucije ekološki i društveno održiv u što većoj mjeri. Svaka ProCredit institucija postavila je visoke standarde koji se tiču uticaja njenog poslovanja na okoliš.

U 2011. godini grupacija je uspostavila set standarda pod nazivom „Smjernice grupacije za upravljanje zaštitom okoliša“, koji uvode sveobuhvatan pristup suočavanju sa izazovima koji se tiču okoliša, pod zajedničkim nazivom Sistem upravljanja zaštitom okoliša, koji se sastoji od tri stuba.

U 2012. godini, ProCredit Bank Bosna i Hercegovina je usvojila Politiku upravljanja zaštitom okoliša i uspostavila Sistem upravljanja zaštitom okoliša, te je nastavila s unapređivanjem svojih rezultata u pogledu zaštite okoliša. Na taj način, ProCredit Bank Bosna i Hercegovina nastavlja igrati važnu ulogu u podizanju svijesti o zaštiti okoliša među osobljem, klijentima i u javnosti uopće.

Sistem upravljanja zaštitom okoliša, kojeg je implementirala ProCredit Bank Bosna i Hercegovina, sastoji se od tri sljedeća stuba:

  • Stub I: Interno upravljanje zaštitom okoliša
    Ovaj stub tiče se svih internih mjera koje PCB BiH poduzima uključujući promjenu ponašanja i tehničke mjere s ciljem unaprjeđenja internih ekoloških performansi banke. On također uključuje uspostavljanje i stalni razvoj sistema eko dokumentacije koji, pored politika, procedura i procesa, pomaže analizu informacija o prostorijama banke, kancelarijskoj opremi i voznom parku, kao i modelu potrošnje energije i materijala, a što omogućava detaljnu procjenu ekoloških rezultata banke.
  • Stub II: Upravljanje ekološkim i društvenim rizikom u kreditiranju
    Cilj ovog stuba jeste smanjenje eksternog uticaja na okoliš kojeg uzrokuju kreditne aktivnosti banke. To uključuje procjenu i praćenje ekološke sigurnosti poslovanja klijenta, kao i povezanih zdravstvenih i društvenih rizika te odbijanje zahtjeva koji uključuju djelatnosti koje se smatraju štetnim po okoliš.
  • Stub III: Eko finansiranje/eko kreditiranje
    Cilj ovog stuba jeste unaprijediti eksterne rezultate banke u zaštiti okoliša osmišljavanjem i pružanjem posebnih kreditnih usluga („eko kredita“), kako za poslovne klijente, tako i za klijente-fizička lica, radi ulaganja u energetsku efikasnost (EE), obnovljive energije (OE) i druge aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša.