Okvirni krediti Okvirni krediti

Okvirni kredit namijenjen je za ponovljene i nove klijente za koje finansijska analiza pokazuje da postoji ili će postojati potreba za različitim vrstama kreditnih usluga u određenom periodu

Više informacija
Revolving kredit Revolving kredit

Revolving kredit omogućuje klijentu korištenje i vraćanje kreditnih sredstava u skladu sa potrebama poslovanja.

Više informacija