Krediti za kupovinu eko vozila

Krediti za kupovinu energetski efikasnih motornih vozila.

 Krediti za kupovinu energetski efikasnih motornih vozila. Pod energetski efikasnim ili eko motonim vozilima misli se na tri kategorije vozila:

  • hibridna vozila
  • plug-in hibridna vozila
  • električna vozila
 
Opis Uslovi
Iznos kredita Min. 20.000 KM – Max 60.000. 
Rok otplate do 60 mjeseci
Kamatna stopa 3,99%
Efektivna kamatna stopa* 4,14 %
Naknada za obradu bez naknade za obradu
Kolateral Zasnivanje založnog prava na vozilo koje je predmet kupovine.
*EKS obračunata na kredit u iznosu od 40.000 KM uz maksimalni rok otplate, kamatnu stopu od 3,99% i troškove zaloga i ovjere dokumentacije, mjenica i polise osiguranja.


Primjer: Kredit za kupovinu eko vozila

  20.000 KM 40.000 KM 60.000 KM
36 mjeseci 590,88 1.181,77 1.772,65
48 mjeseci 451,99 903,98 1.355,96
60 mjeseci 368,74 737,48 1.106,22